Staňte se členem

Členem DSSS může být každý občan ČR starší 18ti let bez rozdílu národnosti, rasy a náboženství, který není členem jiné politické strany nebo hnutí, a svým podpisem na členské přihlášce potvrdí, že souhlasí s programem a stanovami DSSS. Členské příspěvky činí minimálně 50,- kč měsíčně, s možností platit čtvrtletně, půlročně či ročně.

Přihláška v PDF

Čitelně vyplněnou přihlášku s průkazovou fotografií zašlete na adresu: Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), Ciolkovského 853, 161 00 Praha 6.

Založte místní organizaci DSSS

Základní organizační jednotkou DSSS je místní organizace (dále jen MO), která je tvořena dobrovolným rozhodnutím členů. MO může být založena tehdy, rozhodnou-li se pro to nejméně 3 členové na ustavující schůzi.

Formulář k založení MO v PDF

Nejjednodušší cestou je kontaktovat e-mail: info@dsss.cz
Příslušné orgány DSSS se pak s uchazečem spojí a dojednají s ním všechny potřebné záležitosti.