KOMENTÁŘ: Společně v boji proti bruselské totalitě

Dsss2 3. ledna 2024 První dny nového roku nás vždy nutí ohlédnout se za rokem minulým, ale hlavně směřujeme zrak a mysl do roku příštího. Ať už v životě osobním anebo politickém. Uplynulý rok opět Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) prokázala, že je politickou stranou aktivní, životaschopnou a na vlasteneckém poli stranou respektovanou, která vždy stojí na straně obyvatel republiky a hájí národní zájmy. Já osobně, a nejsem sám, považuji za politickou událost roku 2023 v činnosti strany ustanovení Aliance za nezávislost ČR. 

Vzniku tohoto volebního subjektu předcházela jednání s mnoha vlasteneckými politickými stranami a hnutími. DSSS chtěla potvrdit, a také potvrdila, že vždy má připravenu ruku ke spolupráci s vlasteneckými politickými partnery a také k sjednocenému postupu proti těm, kdož zaprodávají zemi a obyvatele Bruselu a NATO. 

Motivem k této spolupráci jsou volby do Evropského parlamentu v letošním roce. Při jednáních byla snaha o co největší názorový průnik programových bodů všech zúčastněných stran a hnutí, přičemž hlavním bodem bylo bezpodmínečně odmítnutí členství v EU. Žádná prázdná a alibistická slova o EU s lidskou tváří, politické floskule typu, jsme proti EU, ale pojďme jí reformovat atd. Tyto slova slyšíme od těch, kdo také chtějí kandidovat, tváří se před veřejností odbojně vůči EU, ale zároveň se hřejí v přízni médií.

V čele kandidátky Aliance za nezávislost ČR stojí europoslanec, generál Hynek Blaško. On je prototypem lídra pevného, odvážného a zkušeného. Jeho praxe europoslance nám dává neocenitelný přímý pohled na práci europarlamentu a pochopení smrtícího mechanismu práce evropských struktur vůči národním státům.

Aliancí za nezávislost ČR se dostávám do roku letošního, ve kterém plynule politickou prací navážeme na rok minulý. Chtěl bych jen pro pořádek  a možná i pro uklidnění mnohých konstatovat, že Aliance za nezávislost ČR je stranou volební, je to název koalice vlasteneckých subjektů, které pod tímto názvem budou kandidovat do Evropského parlamentu. Nikdo z DSSS nepřestupuje do Aliance za nezávislost ČR a ani tento subjekt DSSS nepohlcuje. Každý z partnerů v Alianci si plně zachovává svojí politickou svébytnost a nezávislost.  Každý si v rámci své strany či hnutí stále vyvíjí vlastní činnost. V rámci Aliance za nezávislost ČR všichni klidně a pevně spolupracujeme k jedinému cíli: úspěšně kandidovat do europarlamentu, stavět na tom, co nás spojuje a hledět do budoucnosti

Proto bych vás, členy a příznivce DSSS, rád požádal o to, abyste si vzali Alianci za nezávislost ČR za svou a její činnost, cíle a práci propagovali tak úspěšně a pilně, jak to děláte s DSSS. Sociální sítě, vaši přátelé a známí. Vězte, že propagací Aliance velmi pomáháte nejenom DSSS, ale také i jednotné, skutečně vlastenecké kandidátce.

Mnozí si řeknou, jsou proti EU, ale do europarlamentu kandidují. To se vůbec nevylučuje. Do evropských voleb jdeme, aby byl v republice jasně slyšet hlas skutečných odpůrců EU a také proto, aby v europarlamentu byli sdruženi všichni odpůrci EU v jednu frakci, která bude rozhodující hradbou proti ještě větší integraci unie a její následné federalizaci. Na rozbití EU musíme spolupracovat všichni vlastenci napříč Evropou, a proto i úspěch Aliance za nezávislost ČR bude úspěchem celoevropským. Proto je důležité přesvědčovat mnohé vlastence, že volit v eurovolbách má smysl a že hlas pro Alianci za nezávislost ČR je hlasem proti EU. Hlasem nekompromisním a nesmlouvavým.

Čeká nás mnoho práce v letošním roce, ale jsem přesvědčen, že nebude marná, protože společnými silami zdoláme zlo EU a Západu. Já se nebojím o výsledek, protože vás za ta léta práce a bojů znám a vím, že z naší cesty neuhnete. 

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS