Vedení DSSS

Výkonný výbor

Republikový sněm

Republiková revizní komise

Republiková smírčí a rozhodčí komise