O nás

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) je politickou stranou podle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích č. 424/91 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

DSSS vyvíjí svoji činnost na celém území České republiky. Sídlem ústředí je Praha 6, Ciolkovského 853, 161 00.

Programem DSSS je vytvářet demokratickou společnost na principech sociální spravedlnosti, pro všechny občany našeho státu, bez rozdílu rasy, věku a pohlaví.