20 let DSSS: Konference v Praze i za účasti M. Kotleby

20-let-dsss 20. června 2023 Dne 17. června 2023 se v Praze konalo slavnostní shromáždění ke 20. výročí založení Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Setkání se zúčastnil předseda DSSS Tomáš Vandas a místopředsedové strany Jiří Štěpánek, Jiří Froněk a Alena Poláčková. Jednání byl přítomen i Marian Kotleba, předseda Ludové strany Naše Slovensko (L'SNS) s doprovodem. 

S úvodním projevem vystoupil místopředseda strany Štěpánek, který zavzpomínal na dobu, kdy se před 20 lety v sále smíchovského pivovaru zakládala Dělnická strana. „Za těch 20 let se toho hodně změnilo. Strana prošla vývojem, ale také se zcela změnilo celospolečenské klima, úroveň svobody a demokracie. Co se zdálo na přelomu tisíciletí nedemokratické a nesvobodné, tak si dnes řekneme, jaké to byly časy, kdy se toho tolik mohlo". Zároveň straně popřál „stále dospělé chování, statečnost, moudrost a zkušenost starého bojovníka. DSSS vstoupila do dospělých let v čase, který je pro republiku a Evropu bouřlivý a přelomový. Mám na mysli nebezpečí neomarxistického šílenství, experimentů fanatických levičáků, majících v EU rozhodující moc". 

Marian Kotleba ve svém strhujícím projevu připomněl dlouholeté přátelství a spolupráci s dělnickou stranou. Je to takové přátelství, že „Tomáš Vandas byl mojí inspirací k založení vlastní strany". Zavzpomínal na události v litvínovském sídlišti Janov, kdy „stáli jsme bok po boku v bojích na ulici, boj bratra vedle bratra". Hovořil o tom, že „boj je to těžký, ale musíme ho podstoupit a do každého bóje jít tak, jako by to byl boj poslední. Pohodlnosti nás zahubí a v tom je Západ neblahým příkladem, a na vás leží odpovědnost za celé Čechy", pronesl směrem k posluchačům. Neopomněl taky zdůraznit, že je důležité mít na politické cestě i pevnou víru v Boha, protože „ateismus je cesta do národní záhuby. Zavrhli jsme Boha, víru a nechali jsme to vyměnit za hranolky u McDonalda a televizi. Národ bez víry je odsouzen k záhubě." Zdůraznil, že „když budeme vést boj a Pán Bůh nám pomůže, tak zvítězíme". 

Marian Kotleba popisoval nelehký politický boj na Slovensku, kde se bojuje o duši slovenského národa a stojí proti přesile zaprodanců a zrádců. Boj se povede, protože není jiné cesty, neboť zářijové parlamentní volby rozhodnou o směřování Slovenska. Do dalších let popřál členům a příznivcům hodně sil a „aby každý z vás byl apoštolem a chodil po okolí a říkal, že jediná naděje pro ČR je DSSS".

Tento emotivní, upřímný a srdečný projev byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem vestoje. Předsedové obou stran si podali ruce a chlapsky se objali.

Předseda strany Tomáš Vandas ve svém proslovu zavzpomínal na všechno, čím strana za 20 let prošla. Neopomněl zmínit trestní stíhání funkcionářů Dělnické strany za projevy v Brně na 1. Máje roku 2009 a také rozpuštění strany Nejvyšším správním soudem, což se režimu podařilo až na podruhé. Pohovořil o působení DSSS ve vedení města Duchcov, kde práce našich zastupitelů výrazně změnila tvář města, neboť znatelně poklesla kriminalita a i nepřizpůsobiví obyvatelé začali dodržovat zákony a pravidla. 

„Moje vlastenectví je v srdci, skutečně v srdci", prohlásil předseda strany a zdůraznil, že DSSS vždy nabízela ruku ke spolupráci, protože jedině spojenými silami můžeme porazit tento režim. Vždy jsme ale narazili na lavírování, opatrnictví a vychytralost. „Jak chce někdo svrhnout vládu, když se bojí fotky s Vandasem", prohlásil za potlesku předseda strany. Varoval také před fascinací Babišem, že nějak pomůže národu, ale opak je pravdou. Babiš se nikdy za národ nepostaví", jasně deklaroval Vandas.

Místopředseda Froněk ve svém projevu zmínil důležitost tradiční rodiny, jejíž základy jsou ohrožovány nebezpečnými experimenty. Právě rozklad rodiny může znamenat i rozklad národa. Hovořil též i o nutnosti míru v Evropě, zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině a o nebezpečných snahách současné vlády zatáhnout republiku do války, kterou nikdo nechce.

Celé slavnostní shromáždění se neslo v přátelském duchu vzpomínek, ale také odhodlání pokračovat v nastoupené cestě národní politiky. Součástí slavností konference byla i společná autogramiáda Tomáše Vandase a Mariana Kotleby knihy Zakázaná tsunami.

Ještě dlouho po skončení oficiálního programu účastníci diskutovali jak mezi sebou, tak zahrnuli předsedy Vandase a Kotlebu dotazy, ale také oběma děkovali za perfektní setkání, které ukázalo, že máme být na co hrdí a že budeme pokračovat v práci pro národ.

Tiskové centrum DSSS