Výkonný výbor

Výkonný výbor Dělnické strany sociální spravedlnosti zvolený na IX. sjezdu 23. 4. 2022 v Praze