Jiří Štěpánek

Step_2233 Kontakt: Mgr. Jiří Štěpánek, tel.: 603427704, e-mail: stepanek-ds@seznam.cz

Motto: „Dělníci a zaměstnanci, kterým se děje křivda, musí mít nějaké zastání a tu jim spolu s odbory zajistí jedině strana, která bude mít ochranu zaměstnanců jako hlavní bod svého programu – Dělnická strana sociální spravedlnosti.“

Narozen 5. března 1972 v Praze, kde i dnes trvale žije. Absolvent Střední průmyslové školy dopravní, obor doprava – přeprava. Absolvent magisterského oboru sociální a mediální komunikace na univerzitě v Praze (2012). Po skončení střední školy, v roce 1990, nastoupil jako skladový dělník do velkoobchodu s hutním materiálem a tam postupně vykonával funkci mistra skladu, referenta nákupu a dnes pracuje jako obchodní referent prodeje.

V letech 1996 – 1998 byl členem Zastupitelstva hl. města Prahy (ZHMP). Jako člen  Kulturního výboru ZHMP se spolupodílel na udělování grantů pražským kulturním zařízením. Během svého mandátu se také intenzivně zajímal o problematiku městské hromadné dopravy a podal několik interpelací kvůli zlepšení fungování veřejné dopravy v hlavním městě. Od roku 1990 je publikačně činný, uveřejnil desítky článků a komentářů v několika politických týdenících (Republika, České listy), v nichž se věnoval jak domácím událostem, tak zahraničním otázkám. Mnohokrát čerpal z podnětů a námětů čtenářů, kteří se na něj obraceli se svými problémy.

V lednu 2003 spoluzakládá Dělnickou stranu, od I. sjezdu její místopředseda. Po jejím rozpuštění kandiduje za DSSS.

Výkonným místopředsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) byl Jiří Štěpánek zvolen dne 20. listopadu 2010 v Praze na IV. sjezdu strany.

Ve volném čase se zabývá četbou a studiem historických materiálů z období první poloviny 20. století, protože toto údobí českých dějin považuje za zajímavé jak z hlediska politicko–společenských změn a také jako zkoušku pevnosti charakterů příslušníků celého národního společenství. Několik let je bezpříspěvkovým dárcem krve.