Branná koncepce

Česká republika by se měla stát politicky neutrální, s čímž by souviselo i naše vystoupení ze struktur NATO. To na jednu stranu bude znamenat vyšší výdaje z důvodu samostatnosti a soběstačnosti naší armády, na stranu druhou přinese i úspory (zahraniční mise apod.). Také se tím sníží bezpečnostní hrozby pro naši zemi, zejména ze strany radikálních islamistů. Armáda bude určena primárně k ochraně území ČR, sekundárně k pomoci civilnímu obyvatelstvu v případě živelných pohrom či průmyslových havárií. Jakožto neutrální země budeme stát o spolupráci s armádami zejména sousedních států, navíc budeme mít větší možnosti uplatnit se na trhu se zbraněmi (např. naše radiolokátory Věra), což nám je našimi současnými spojenci znemožňováno.

Z těchto důvodů navrhujeme:

Strukturální změny

1. S ohledem na nedostatek financí, nám nezbývá nic jiného než odmítnout nadzvukové letectvo. Takto ušetřené zdroje použít na modernizaci ostatních částí armády, zejména protivzdušné obrany a dělostřelectva.

2. S koncem nadzvukového letectva přezbrojit taktickou letku, dnes vyzbrojenou letadly JAS-39 Gripen na letouny L-159 Alca, kterých je ve skladech velký počet a jejich údržba stojí nemalé finanční prostředky.

3. Zrušit Brigádu radiační, chemické a biologické podpory. Jeden prapor ponechat v současné podobě a začlenit k 15. ženijní brigádě, zejména pro likvidaci možných průmyslových katastrof, druhý prapor přezbrojit na protiletadlový raketový oddíl a připojit k 25. protiletadlové raketové brigádě.

4. Zrušit 13. dělostřeleckou brigádu. Její dva podřízené oddíly začlenit do struktur brigád, k jejichž palebné podpoře jsou určeny.

5. Zrušit po jednom mechanizovaném praporu ve stavu 4. brn a 7. mb.

6. Orientovat se na budování lehkých mobilních sil, vyzbrojených moderními pěchotními, protitankovými a protiletadlovými zbraněmi.

7. Odmítáme budování velkých vojenských základen, které jsou jen promrhanými penězi a znemožňují účinný nábor nových profesionálních vojáků.

8. Armáda by měla v rámci svých kapacit také pomáhat ke vzniku a činnosti různých branných oddílů mládeže.

Systémové změny

1. Obnovení vojenské základní služby formou intenzivního tříměsíčního pěchotního výcviku pro všechny muže starší 18 let, s odpovídající zdravotní klasifikací a min. ukončeným středním vzděláním.

2. Větší využití aktivních záloh, zintenzivnění jejich výcviku a modernější vyzbrojení.

3. Zredukovat počet důstojníků. Současný stav, kdy na jednoho důstojníka připadají dva podřízení, pro nás není přijatelný. Jsme pro odstranění zbytečně složitých struktur ve velení AČR.

4. Odbourat zbytečnou administrativu a to hlavně na úrovni rot a baterií, kde jsou velitelé spíše úředníky než vojáky.

5. Klást větší důraz na odborné a fyzické kvality vojáků. Těm, kteří opakovaně neuspějí v některém z přezkoušení, ukončit závazek.

6. Změnit kariérní řád pro vojáky nedůstojnických hodností. Musí začínat vždy od základních funkcí, teprve úspěšnou a spolehlivou službou získat vyšší hodnosti a funkce.

7. Jsme proti službě žen u jednotek určených k boji v první linii. To samé platí i pro všechny funkce, kde lze předpokládat možnou zátěž neslučitelnou s ženskou fyziologií.

8. Velmi rádi budeme spolupracovat s ostatními armádami a předávat si vzájemně zkušenosti, ovšem pouze pro boj v evropském prostředí. Cvičit vojáky v Africe, či Jižní Americe považujeme za zbytečné plýtvání.

9. Armáda musí být důsledně apolitická. O vojácích a jejich kariéře mají rozhodovat odborné schopnosti a ne politické názory.

Plánované úspory

1. Zrušit fond kulturních a sociálních potřeb, ze kterého dnes vojáci čerpají příspěvky na dovolené, nebo na různé kulturní akce. Deset procent takto uspořené částky rozdělit mezi jednotky na sportovní využití, zbytek převézt na výcvik.

2. Všechen nemovitý majetek, pro který není žádné využití, odprodat za tržní ceny.

3. Armádní rekreační střediska otevřít veřejnosti a všechny služby nabízet pouze za tržní ceny. Pokud se tato zařízení ukážou jako ztrátová, budou odprodána. Totéž platí i pro příspěvkovou organizaci Volareza.

4. V souladu se změnami v kariérním řádu zrušit vojenské střední školství.

5. Preventivní rehabilitační pobyty pouze pro aktivní výsadkáře a zkrácené na jeden týden.

6. Z důvodu neutrality se již nebudeme muset ohlížet na kompatibilitu našich zbraňových systémů se spojenci, což nám umožní nakupovat levnější zbraně a materiál i z Ruska nebo Číny.

7. Prodej přebytečných zbraní a vojenského materiálu organizovat bez zbytečných prostředníků.

8. Důkladně prošetřit všechny větší zakázky a obchody z minulosti. Přísně potrestat případné viníky a vymáhat na nich způsobenou škodu.