BRNO 2016: DEMONSTRACE VŮLE A ODHODLÁNÍ BRÁNIT REPUBLIKU A EVROPU

15036705_587840571404178_2666950453364771482_n 18. listopadu 2016 Dne 17. listopadu se v Brně sešlo na 250 účastníků mítinku DSSS a Dělnické mládeže, aby si listopadové události z roku 1989 připomněli s názvem Národní 17. listopad, protože v dnešní době jde především o národ, o jeho další existenci a budoucnost obyvatel této republiky. Brněnské Moravské náměstí se dlouho před začátkem shromáždění začalo plnit účastníky. Zavlály první stranické vlajky jednotlivých MO, vlajky státní, ale i zemské, ať už české či moravské.

Úderem 15. hodiny se za potlesku účastníků chopil slova předseda DSSS Tomáš Vandas, který zhodnotil polistopadový vývoj ráznými a pravdivými slovy, že „situace po 27 letech vládnoucího režimu je naprosto tragická, je to takový Absurdistán, došlo k rozkradení státního majetku, došlo k prorůstání organizovaného zločinu do nejvyšších pater politiky, došlo k devastaci morálních a národních tradic. To je výsledek zkorumpovaného režimu. Stali jsme se rejdištěm gaunerů a podvodníků. (…) Vládnoucí garnitura a drtivá většina jejich exponentů patří za mříže“. Pochopitelně se věnoval i tomu, jak ven z celospolečenského marasmu a ohrožení Evropy a tak prohlásil: “Nacionalismus nás může vyvést z krize, nejenom před těmi zkorumpovanými elitami, ale že nás také ochrání před nástupem oligarchistických elit, čehož jsme svědky v posledních třech letech. (…) Evropa má šanci přežít, ale musí spolupracovat všechny nacionalistické síly“. V projevu se věnoval i uprchlické krizi, kdy zopakoval dlouhodobé, jasné a nekompromisní heslo: DSSS proti imigraci! Projev byl několikrát přerušován souhlasným potleskem všech zúčastněných.

Manifestace se také zúčastnila i delegace Ľudové strany Naše Slovensko (ĽSNS) pod vedením tajemníka strany a poslance slovenského parlamentu Martina Beluského. S projevem vystoupil poslanec za ĽSNS Milan Mazurek, který ve svém projevu vyzdvihl především nutnost boje za vlastní národ ve spolupráci s ostatními nacionalisty. „Nesmíme zradit odkaz předků, kteří krváceli při obraně vlastní země a až se s nimi po smrti setkáme, tak se před nimi nesmíme stydět za naše dnešní postoje“. Projev poslance Mazurka lemovaly vlající zástavy LSNS.

Dalším řečníkem, který vystoupil, byl představitel Národního sjednocení Ladislav Malý, který ve svém projevu varoval před zkázonosným multikulturalismem a liberalismem. Vyjádřil obavu před uprchlíky, kteří zaplavují Evropu a mohou znamenat zkázu původní křesťanské Evropy.

Po těchto projevech se zformoval průvod všech účastníků Brnem, v jehož v čele účastníci nesli několik transparentů, které vyjadřovaly názory zúčastněných a také varovaly před nebezpečím, které hrozí naší zemi a Evropě. V místě ukončení pochodu pokračovalo shromáždění další projevovou částí, kterou zahájil výkonný místopředseda DSSS Jiří Štěpánek, který ve svém proslovu řekl: „Burcujeme národ, aby se probudil, zvedl hlavu a nenechal svojí budoucnost v rukou cizáků a odrodilců. Ano, budeme burcovat národ. Skutečný, dělný a křesťanský. Budeme burcovat národ a ne kulturní odpadlíky a apoštoly cizích kultur a návyků. (…) Demonstrace nacionalistů, DSSS a Dělnické mládeže tohoto dne je demonstrací vůle po změně, abychom si ukradenou republiku vzali zpět a navrátili jí do rukou českého a moravského lidu, a vyloučili z národa veškeré odrodilce a kolaboranty“.

Projevou část ukončil člen DM, který vyjádřil vůli nacionalistické mládeže bojovat za Evropu národů a vlastní zemi. Svoji krátkou zdravici nakonec přednesl další zahraniční host, zástupce německé nacionalistické mládežnické organizace, Mladí národní demokraté (JN).

DSSS s Dělnickou mládeží tohoto dne v Brně jasně ukázaly, že osud republiky a Evropy jim není lhostejný. Dne 17. listopadu 2016 se Brno stalo hlavním městem českého nacionalismu.

Tiskový odbor DSSS