Celostátní porada DSSS: Podpora Vandasovi a zahájení kampaně k parlamentním volbám

Porada-dsss-praha-15-10-2016 17. října 2016 V sobotu 14. října se v Praze uskutečnila pravidelná celostátní porada Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), která se nesla ve znamení proběhlých krajských a senátních voleb. Ještě před samotným zahájením jednání vyzval předseda strany Tomáš  Vandas přítomné, aby minutou ticha uctili památku nedávno zesnulého předsedy KO DSSS Jihočeského kraje Mgr. Otakara Dvořáka.

Předseda strany Vandas ve svém úvodním proslovu zhodnotil volby a přiznal, že výsledky se čekaly lepší, a i když strana nic nezanedbala, dala do kampaně všechny své síly, schopnosti a sebeobětování, tak volby rozhodli ti, kteří zůstali doma. Nicméně za volby přijal svojí politickou zodpovědnost a nabídl funkci předsedy strany k dispozici a vyzval přítomné funkcionáře, aby se veřejně vyjádřili k jeho návrhu.

Výkonný místopředseda Jiří Štěpánek, místopředsedové Černý, Froněk a Lamprecht, předsedové KO DSSS a MO DSSS se jednoznačně, jednohlasně a manifestačně vyslovili pro setrvání Tomáše Vandase ve funkci předsedy DSSS, což přítomní ocenili dlouhým potleskem.

V následném projevu předseda vyzdvihl výsledky krajských voleb v mnohých městech, které jsou příslibem do voleb komunálních. Také poděkoval a vyjádřil úctu všem, kdo se zapojili do kampaně a speciálně poděkoval, alespoň na dálku, všem zahraničním hostům, kteří se zúčastnili „ústecké kampaně“.

Po zhodnocení uplynulých voleb se již rokování neslo v duchu příprav na volby parlamentní, které se budou konat na podzim příštího roku. Do těchto voleb půjde strana samostatně se svým historicky prověřeným názvem, a na jejích kandidátkách budou zástupci spřáteleného subjektu – národních socialistů - se kterým strana spolupracovala v krajských volbách v Ústeckém kraji. Pokud i jiné subjekty budou chtít touto formou spolupracovat, mají dveře otevřené.

Parlamentní volby budou znamenat pro DSSS nutnost přesvědčit pasívní voliče, aby volili jedinou skutečnou vlasteneckou stranu v republice. Krajské volby ukázaly, že DSSS je na čele vlasteneckých stran v republice, protože stranu politického podnikatele Okamury nemůžeme brát jako skutečně vlasteneckou.

Předseda strany Tomáš Vandas oznámil konání protestního shromáždění v Brně, dne 17. listopadu, které se koná od 14. hodin na Moravském náměstí. Shromáždění je prezentováno jako Národní 17. listopad. Jako důvod pořádání v Brně předseda uvedl, že jednak je Brno druhé hlavní zemské město a také proto, že v Praze budou pořádány mítinky různých stran a  skupinek, a pořádný, jasný mítink v Brně vynikne svojí velikostí a významností.

Novým členem Republikového sněmu se stal schválenou kooptací předseda KO DSSS Jihočeského kraje Roman Pospíšil, který nahradil zemřelého Mgr. Dvořáka.

V diskusi vystoupili následně funkcionáři strany, kteří se vyjadřovali k současné situaci a také předkládali své návrhy na zlepšení a zintenzivnění stranicko-propagační práce. Diskuse byla prostoupena duchem spolupráce a jednoty strany. Aktivní zapojení MO do diskuse, kdy reagovali všichni přítomní na přednesené návrhy, je důkazem aktivity, dravosti a vůle strany pokračovat ve vlastenecké práci pro republiku a její obyvatele.

Tiskové centrum DSSS