Celostátní porada DSSS: V krajských volbách chceme uspět

DSSS 18. října 2015 Tuto víkendovou sobotu se v Praze konala pravidelná celostátní porada Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) pro zástupce krajských a místních organizací strany, za účasti předsedy strany Tomáše Vandase, výkonného místopředsedy Jiřího Štěpánka a místopředsedů strany Svatopluka Černého, Jiří Froňka a Erika Lamprechta. 

V úvodním slovu předseda strany zhodnotil uplynulé období, které bylo naplněno zejména akcemi proti přijímání uprchlíků. „Byla to opět dělnická strana, která byla první ve Vyšných Lhotách, aby podpořila tamní obyvatele, kteří nesouhlasí s uprchlickým zařízením ve své krásné obci,“ uvedl předseda Vandas a pokračoval, když zmínil srpnovou velkou demonstraci v Praze, které se zúčastnil i župan banskobystrického kraje Marian Kotleba. Právě na jednání po této demonstraci se ještě více prohloubila spolupráce mezi DSSS a Ľudovou stranou – Naše Slovensko.

Byly zmíněny i úspěšné protivládní a protiimigrační demonstrace v Chebu a v Plzni, kterých se zúčastnilo 200 resp. 450 lidí. Což je důkazem, že lidé zdvihají hlavy a hlas proti vládě, která koná protilidově a protinárodně, když plní zločinné bruselské příkazy. Účastníci byli seznámeni s konáním mítinků ve Větřní, v Olomouci a s velkou pražskou manifestací 17. listopadu. „Všechny zmíněné mítinky uplynulých měsíců a mítinky připravované jsou důkazem akceschopnosti dělnické strany a jejích členů“, prohlásil předseda a pokračoval apelem na všechny přítomné funkcionáře, aby již dnes mysleli na krajské volby, které se budou konat v říjnu příštího roku, protože „tyto volby se ponesou v duchu protiimigrační rétoriky a musíme být připraveni, že se vyrojí různí zpozdilí imigrantobijci, kteří se budou snažit nahnat hlasy. Využijme toho, že to byli ´dělníci´, kteří již před šesti lety otevřeli téma  nebezpečí přistěhovalectví,“ řekl za potlesku přítomných Tomáš Vandas.

S velkým souhlasem se setkalo oznámení, že v nejbližších dnech budou k dispozici Dělnické listy v dostatečném množství, aby proběhly distribuční a náborové akce ve velkých městech republiky a v sídlech místních organizací.

Předseda strany se také zmínil o probíhajících politických jednání se stranou Národní socialisté - LEV 21, kde u obou stran je dost styčných programových bodů k navázání spolupráce. Byla dokonce uskutečněna i první společná akce – oslava Dne české státnosti 28. září v Teplicích, kde politická část byla spojena se zábavným odpolednem pro Tepličany a jejich děti. Jednáních se kromě předsedy strany zúčastnili i místopředsedové Štěpánek a Černý. „Vše je ve fázi jednání, ale mohu vás ujistit, že DSSS vystupuje v těchto debatách jako hrdý a rovnoprávný partner, který si je vědom své síly na politickém spektru, ale neodmítáme upřímně nabízenou ruku ke spolupráci dvou subjektů s podobným vlasteneckým programem,“ rázně řekl předseda.

Výkonný místopředseda Jiří Štěpánek ve svém příspěvku mj. zmínil i vnitropolitickou situaci v sousedním Rakousku, kde jsou Svobodní (FPÖ) na vzestupu a v celostátním průzkumu vedou s 33 procenty o deset procent před vládními socialisty. Což je podle něj důkazem, že národní a protiimigrační strany jsou na vzestupu a DSSS nesmí zůstat stranou. „Pouze společná práce s vědomím jasného cíle, nás posune dopředu a změníme politickou mapu republiky“, uzavřel své vystoupení.

V následné diskusi vystoupili jednotliví funkcionáři, kteří jednak seznámili přítomné se svojí činností, ale také pronesli množství návrhů na zintenzivnění stranické práce, a také, a to je důležité, i konkrétní návrhy pro práci v následujícím období. O těchto návrzích se rozproudila užitečná pracovní debata.

Závěrem konference předseda Tomáš Vandas poděkoval všem přítomným za dosavadní vykonanou práci a popřál jim hodně sil do náročného volebního období. Závěr konference byl ukončen potleskem.

Tiskové centrum DSSS