Celostátní porada DSSS: Vandas nabídl rezignaci, byla odmítnuta

Dsss 21. června 2014 Celostátní porada zástupců krajských a místních organizací Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) se dnes uskutečnila v Praze a zúčastnilo se jí na padesát delegátů. Hlavním tématem bylo zhodnocení voleb do Evropského parlamentu a příprava na volby komunální.

Na úvod jednání nabídl předseda DSSS Tomáš Vandas, v návaznosti na volební výsledek, rezignaci na svoji funkci. K tomu se postupně vyjádřili zástupci dvaceti místních organizací, kteří jednomyslně tuto možnost odmítli. Stejně tak rezignaci odmítli předsedové krajských organizací strany.

Předseda DSSS Tomáš Vandas následně poděkoval za vyslovenou důvěru a ve svém příspěvku zdůraznil, že nyní je prioritou příprava na komunální volby. Rovněž zmínil některé změny, ke kterým bude v budoucím období docházet. Jednou z nich je zastavení tištěného výtisku Dělnických listů a ušetřené prostředky věnovat na propagaci na internetu a  sociálních sítích. Účastníci porady byli rovněž seznámeni se stavem účetnictví strany a informováni o příjmech a výdajích od začátku roku. 

V diskusi se rovněž přítomní delegáti, zastupující MO, vyjádřili k návrhu na změnu názvu strany. Tato možnost byla rovněž zcela jednomyslně odmítnuta.

Ve druhé části porady v rámci diskuse vystoupili delegáti se svými příspěvky, kdy hlavním tématem byla příprava na podzimní komunální volby, a cílem DSSS je navýšit počet svých zastupitelů oproti roku 2010, kdy strana získala dva mandáty v Krupce.

Po skončení porady následovalo zasedání Republikového sněmu DSSS. Jeho členové rovněž odmítli rezignaci předsedy DSSS. 

Tiskové centrum DSSS