Chalupa (DSSS) K evropské krizi demografické

Chalupa 19. srpna 2016 V posledních desetiletích dochází k vymírání evropských národů. Na jednu ženu připadá v průměru 1,5 dítěte. V jednotlivých zemích se to liší pouze o desetiny.

Proč k tomuto jevu dochází, když v první polovině dvacátého století docházelo v podstatě k výraznému populačnímu přírůstku? Bylo běžné, že rodiny byly početné. Proč v postindustriální společnosti dochází ke krizi rodiny a k demografickému úbytku obyvatel?

V současné době je nám sdělováno, že tento úbytek původního obyvatelstva musíme řešit migrací z jiných států. Často je to ze států, které s evropskou kulturou nejsou kompatibilní. V západní Evropě k tomuto procesu dochází již padesát let, ve východoevropských státech, bývalých státech sovětského bloku, se tento trend projevuje teprve od devadesátých let dvacátého století. Znamená to, že tento vývoj je naplánován nadnárodními elitami a národní vlády se těmto direktivám podřizují a vytvářejí takové zákony, které tyto trendy podporují.

Prvním faktorem je nezaměstnanost mládeže. V západní Evropě je a bylo běžné, že mladí lidé do 25 let v mnohých případech neměli práci, a proto zakládali rodiny kolem třiceti let svého věku. Mnohdy žijí tzv. singles. Individualistická společnost je přesvědčovala, že si mají tzv. užít. Rodiny zakládali pozdě. Často pouze s jedním, někdy dvěma dětmi, aby žili materiálně dobře vybaveni.

Druhým faktorem je vytváření dekadentní společnosti. Kultura představuje individualistickou společnost založenou na touze po penězích, společnost plnou bezpráví a zločinu. Místo hodnotné kultury vzniká komerční kultura a vznikají tzv. celebrity. Mainstreamová média ze svých pracovníků vytvářejí celebrity, a herci, kteří se často propůjčují pokleslým žánrům vstupují do politiky a veřejného života. Obrovský rozvoj pornografického průmyslu je také příčinou vytváření dekadentní společnosti. V posledních letech se i pornografický průmysl kvalitativně mění a témata přímo narušují lidskou společnost. Pokud někdo tyto skutečnosti kritizuje, je postaven do role protidemokratické.

Řešením je podpora tradiční rodiny. Vlády by měly daňově zvýhodnit rodiny, které mají děti. Přídavky pro všechny rodiny, které se řádně starají o své potomky. Pro zkvalitnění populace by měli být zvýhodněny rodiny, které mají do tří dětí. K čemu v současnosti dochází? Do Evropy přichází imigranti, pro které je běžné, že rodiny jsou velmi početné. Také cikánské  etnikum má více dětí, neboť je to pro ně ekonomicky výhodné. Tyto procesy nejsou náhodné. Je prosazován tzv. Calergiho plán, který chce v Evropě vytvořit nové etnikum. Proto nám politické elity vštěpují, že nás islám obohatí. Dochází také k degradaci školství tzv. inkluzí. Ze škol vytvářejí spíše psychiatrické ústavy, kde nadaní jedinci nemají možnost růstu. Nadnárodní elity podporují homosexualismus na úkor tradiční rodiny a do praxe je zaváděná juvenilní justice.

Tyto projevy jsou patrny už i v naší české společnosti. Všichni víme, že ve všech evropských zemích proběhly statisícové demonstrace proti tomu, aby homosexuální páry společně vychovávaly děti. Přesto nadnárodní elity to prosadily a národní vlády a parlamenty se podřídily diktátu Evropské unie.

Víme, kdo tyto jevy v naší společnosti prosazuje. Vážení spoluobčané, nevolte parlamentní strany, neboť ony tyto jevy a zákony přebírají od nadnárodních elit a aplikují v naší společnosti. Volte citem a rozumem, volte Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS)!

Mgr. Jaroslav Chalupa,

kandidát DSSS do Senátu za volební obvod Bruntál