Dopis z ČT: Sluníčkáři ukradli občanům televizi. Získejme ji zpět!

Televize-patri-narodu Vážení,

jsem dlouholetým zaměstnancem České televize (ČT). Pracuji jako technik a mám na starosti technické zázemí vysílání naší veřejnoprávní televize. Dopředu se omlouvám, že zde nebudu přesně specifikovat náplň mé práce, ani zveřejňovat mé jméno, což jistě pochopíte, protože bych nerad o tuto práci přišel. A vzhledem k tomu, co v následujících řádcích napíšu, by to následovalo velmi rychle.

Proč vám tedy píšu. Tak jako v každé instituci, firmě či podniku pracují a rozhodují lidé dobří, ale bohužel i ti špatní a bezpáteřní. Problémem je, že v případě veřejnoprávní televize, kterou si platíme všichni měsíc co měsíc prostřednictvím svého SIPA, tak jako já, by nám lidský potenciál na tak zásadním místě jako je zpravodajství ČT neměl být lhostejný. Ostatně hodinu co hodinu, a zejména v 19 hodin večer, vídáme jejich tváře na našich televizních obrazovkách - osoby, které si všichni platíme, živíme je, z našich kapes a daní si žijí a užívají svoje životy.

Rád bych vzpomenul na události před cca patnácti lety, kdy se prostřednictvím tzv. televizní stávky skupina jedinců (zapřisáhlých stoupenců Václava Havla a jeho nohsledů) protiprávním nátlakem a vydíráním zmocnila zpravodajství České televize (údajně z důvodu odporu proti nově jmenované ředitelce zpravodajství). Tato skupina lidí si tak na dlouhou dobu doslova zprivatizovala naší veřejnoprávní televizi, a stát, tj. my občané, kteří ji platíme, přišel de facto o kontrolu nad touto důležitou mediální institucí.

Nehodlám zde rozebírat profily jednotlivých aktérů, ani uvádět jejich jména, nejsem přítelem adresných udání. Není to ani nutné, některé tváře vidíme den co den na obrazovkách televize. Jedno však zmínit musím. A to je to, co tyto osoby spojuje – arogance, nenávist a pohrdání vůči našim obyčejným občanům a voličům, „sluníčkovská“ ideologie, zbožštění Havla a jeho stoupenců (velké sympatie mají mezi nimi Dienstbier junior či Šabatová, dále představitelé Strany zelených jsou u nich rovněž jako doma).

Navíc tyto osoby, jak jsem se několikrát přesvědčil, se nechají ovlivňovat lidmi ze zákulisí podobného ražení, což se pak pochopitelně odráží v náplni a obsahu televizních zpráv a komentářů. Komu by se podařilo nakouknout do zákulisí velínu zpravodajství ČT, byl by zřejmě v šoku! Protože s těmito osobami často pracuji, už mě to příliš nepřekvapuje. Že se před televizní kameru mnohdy dostane jistá oblíbenkyně nebo 4% oblíbenec díky milostným hrátkám s nadřízeným, to je jen jeden z mnoha příkladů. Děje se tak ostatně i jinde ve státních orgánech (např. ministerstvo dopravy).

Spíše by nás měla zajímat jejich ideologická vyhraněnost, která je prudce vychýlena doleva, prostě sluníčkáři tvrdého ražení, nesnášející tento národ, pohrdající vším českým, tradičním, včetně naší kultury, prezidenta Zemana (který je zde častován výhradně sprostými slovy a urážkami). Jsou to prostě fanatici, kteří nikdy nedovolí jiný názor než jejich a podle toho i vypadají jejich hosté ve vysílání, vesměs kamarádi a spolupracovníci z jiných médií či podobně zaměřených politických subjektů.

Je snad všem jasné, že díky těmto multi-kulti fanatikům nebude zpravodajství ČT nikdy objektivní a vyvážené. Dokud budou sedět u svých koryt, nestane se tak. Rád bych ale podotknul, že v České televizi pracují i slušní lidé, například ve sportovní redakci, ale bohužel s hrůzou zjišťuji, že vliv sluníčkářů se přelévá i do jiných redakcí, což se například poslední dobou silně projevuje ve vysílání ČT Déčka pro naše děti. Znovu opakuji, že to vše je následek skutečnosti, že si zde parta fanatických havloidů přivlastnila televizi, která má patřit podle zákona všem občanům naší republiky. Stát v tomto případě (jako v případech jiných) fatálně selhal!

Vážení, vyzývám vás ke společnému odporu a masovému vyjádření nesouhlasu s tímto stavem naší veřejnoprávní televize! Kdo jiný má rozhodovat o jejím osudu, nežli občané, kteří ji platí!?

Česká televize nám byla ukradena a je proto naší povinností získat ji zpět!

Byl bych velmi rád, stejně jako další nejmenovaní kolegové a spolupracovníci z České televize, kdyby se již věci daly do pohybu a nastaly v ČT radikální změny. Je nám jasné, že tyto změny nikdy nenastanou shora, ale jedině ze strany ulice formou veřejných protestů a demonstrací. K jejich uspořádání vás proto vyzývám a rád se k nim společně s dalšími připojím.

Jan P.