DSSS do komunálních voleb: Za bezpečnou a čistou Plzeň

Jiri-stepanek2 4. dubna 2018 Plzeň – západočeská metropole správní a průmyslová. Jako každé velké město se potýká s mnoha problémy, které jsou ve všech koutech naší republiky stejné. Přesto má Plzeň jeden specifický problém, bolavé místo či spíše hnisavý vřed na těle tohoto českého města. Je to kriminalita cizinců. Ale ne cizinců – turistů, kteří posilněni plzeňským ležákem hlaholí nočním městem.

Kdo páchá v neúnosné míře kriminalitu, jsou cizinci – gastarbeiteři, kteří pracují v průmyslových zónách v okolí města. Ubytovny, kde tito kriminálníci bydlí, jsou brlohy plné násilí, alkoholu a drog. Pokud by se vše toto dělo pouze v ubytovnách, tak můžeme říci: co je nám do nich. Jenže…Tyto bandy Rumunů, Bulharů a dalších táhnou městem a terorizují české obyvatele na ulicích. Dá se říci, a není to nadsázka, že plzeňskými ulicemi teče česká krev.

Všechno je to ukázka polistopadového vývoje, kdy pravicové či levicové vlády prodávaly nadnárodním společnostem jak české firmy, tak pozemky, kde tyto koncerny budují obrovské montovny, kam pracovní agentury sváží zahraniční dělníky ze zapadlých a zaostalých koutů Evropy. Kulturní, hygienické a mravní návyky těchto dělníků jsou zcela odlišné od vyspělého prostředí střední Evropy, a my musíme snášet 19. století přímo v centrech našich měst. V dnešní době vratké a křehké ekonomické prosperity dovoz těchto potencionálních přestupníků zákona pokračuje v neztenčené míře.

Viníkem současné situace jsou především pracovní agentury. Nemyslím ty pracovní agentury, které zprostředkovávají práci, ale myslím ty parazitické společnosti, které zaměstnávají lidi a ty dodávají do jednotlivých zahraničních montoven. Právě tyto pracovní agentury vydělávají ohromné peníze na tom, že významnou část výdělku těchto gastarbeiterů shrábnou do svých nenasytných kapes. V celé této situaci selhává stát, který strpí existenci těchto pracovních agentur. Jenže všechny vlády a strany v nich účastné měly z rozprodeje státního majetku a daňových prázdnin pro nadnárodní koncerny svůj desátek, tak proč by jim bránily v činnosti, to znamená, ztěžovaly přísun levné zahraniční pracovní síly.

Zahraniční dělníci zde nejenom páchají kriminalitu, ale také berou práci českým lidem a kazí mzdy! Není možné, aby pracovní agentury do města pouze dovezly zahraniční dělníky, vyinkasovaly miliony a pak se o ně nestaraly. Naopak, chceš sem dovážet pracovní sílu, tak si jí ubytuješ na vlastní náklady, o bezpečnost se budeš starat na vlastní náklady a každého přestupníka zákona deportujeme na tvé náklady do domovských zemí. Budeš-li mít těchto přestupníků více než je únosné, tak nedovezeš už ani jednoho jediného. Všechno jde, jen nesmí chybět vůle a odvaha. Skučení pracovních agentur nesmí převážit nad bezpečností českých lidí!

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) nikdy planě neřečnila, ale vždy konala! Po celou dobu své existence požadujeme změny. Změny politické, společenské a kulturní. Vždy tyto změny chceme uskutečnit cestou politickou, cestou voleb. A víme, že kupříkladu náš bezpečnostní program funguje a že zvolení zástupci za dělnickou stranu pracují ku prospěchu obyvatel dané obce.

DSSS jde do komunálních voleb v Plzni s jasným cílem a programem. Bezpečnost ve městě a více policejních složek v ulicích. Víme, že obecní samospráva nemůže například zakázat působnost pracovních agentur, ale dělničtí zastupitelé budou vytvářet neustálý tlak na vedení města, aby směrem ke státním institucím iniciovalo návrhy pro bezpečnost občanů.

Jdeme do komunálních voleb v Plzni s jasným cílem – ZA BEZPEČNOU A ČISTOU PLZEŇ!

DSSS se nebojí převzít politickou odpovědnost v obcích! DOKÁZALI JSME, ŽE TO UMÍME!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS