DSSS je hlasem národa a neustoupí

Dsss 15. dubna 2015 Několik let po pádu komunistického režimu každý člověk ví, že to byl režim mnoha tváří, celospolečenských krizí a také politických procesů. U nich ale mám pocit, že se vrátily. Čím více se snažíme zabránit rozkrádání státních peněz, upozorňovat na korupci či kriminalitu nepřizpůsobivých, tím více pro nás stát připravuje represi, šikanování a odsuzování.  

Každý svobodný projev a vlastenecké myšlení se státem lživě zpracovává do zpravodajství, aby se vytvořil mediální tlak, který má záměrně odradit občany od podpory vlastenců. Účelem je, aby byli vlastenečtí aktivisté napadáni od přátel za jejich údajný extremismus jen proto, že to „říká televize“. Systém tím ukazuje lidem, co mají dělat, na co smí myslet a na co ne. Která víra je akceptovatelná a která už ne.

Kdo je tedy špatný? Zdravý rozum mi to nebere. Pomocí médií vymývají spoluobčanům mozky a dělají z nich ovce nahnané do ohrady režimu. Pro národně smýšlející lidi se režim stává nepřijatelným, a tak se nepohodlného jednotlivce snaží tento systém zničit, navždy vyloučit ze společnosti. Opět jsme otroky ve vlastní zemi, režim okolo nás, pomalu a jistě utahuje provaz a za chvíli utáhne smyčku, protože nechává tento národ „nevítaným návštěvníkům“.

Proto se naše národní aktivita stává povinností. Ano, nepřátelé národa se mohou zdát silní, ale rok co rok je nás stále více. Stále častěji budeme upozorňovat na současné problémy, do kterých se zakousneme a nepustíme. Víme, že násilím v ulicích nic nevyřešíme, protože to musíme vyřešit politickým bojem. Vše vyřeší volby, protože nemáme čas se dát oklamat falešnými mediálními proroky. Neodradí nás ani ta nejsilnější represe. My jsme ta energie, která dělá demonstrace po celé republice.

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) je tou silou, kterou nezlomí žádná odnárodněná vláda. My jsme ten hlas, který není možné umlčet.

Michal Pavlovský, předseda MO DSSS Sokolovsko