DSSS přijata do celoevropské národní strany APF. Vandas po boku Voigta, Griffina a Fioreho

022 19. června 2015 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) vstoupila do významné společnosti národě orientovaných evropských stran. Dne 16. června se delegace DSSS ve složení předseda strany Tomáš Vandas, výkonný místopředseda Jiří Štěpánek, místopředseda Erik Lamprecht a člen Republikové smírčí a rozhodčí komise Libor Sojka zúčastnila zasedání celoevropské národní strany Alliance for Peace and Freedom (APF) v Evropském parlamentu (EP) v Bruselu.

Zasedání se zúčastnilo 24 delegátů z různých zemí Evropy. Přítomni například byli Udo Voigt, europoslanec za NPD, Nick Griffin předseda British National Party (Britská národní strana),  Georgios Epitideios, europoslanec za řecký Zlatý úsvit, Roberto Fiore, předseda APF a předseda italské Forza Nuova (Nová síla), Jens Pühse, generální sekretář APF, Daniel Carlsen, předseda Danskernes Parti (Dánská strana), Gonzalo M. Garcia, ze španělské Democracia nacional (Národní demokracie), Stefan  Jacobsson, předseda Svenskarnas parti (Švédská strana) či Normunds Grostins, předseda lotyšské Aliance za evropskou demokracii. Dále byli přítomni jednotliví zástupci z Polska, Belgie a Kypru.

Hlavním bodem první části jednání bylo přijetí DSSS za člena AFP. Předseda strany Vandas byl vyzván, aby účastníkům zasedání přiblížil politiku strany a její programové priority. V úvodu zmínil poděkování za pozvání na jednání AFP a v projevu zdůraznil jedno z největších nebezpečí, které ohrožuje současnou národní Evropu a co spojuje všechny zúčastněné: „Odmítáme imigraci a z ní plynoucí hrozbu islamizace. Počet imigrantů v Evropě narůstá a Evropa se za posledních dvacet let dostala do těžké situace. Vinu mají vládnoucí politici většiny evropských států a v Bruselu. Právě pod vedením Evropské unie se začal prosazovat tzv. multikulturalismus, který přinesl obrovský příliv imigrantů a islamizaci“. (Celé  znění projevu přineseme v následujících dnech)

Předsedajícím schůze Nickem Griffinem byli účastníci vyzvání k hlasování o přijetí DSSS za člena AFP. Hlasování dopadlo jednoznačně. Všichni zúčastnění hlasovali pro. Dne 16. května 2015 ve 13.46 hod. se tak DSSS stala členem AFP a od této chvíle je tak představitelka národní opozice v ČR plnoprávným členem této mezinárodní organizace působící po celé Evropě.

028
Udo Voigt, Tomáš Vandas, Roberto Fiore, Nick Griffin. Foto: APF

Po schválení drobných změn stanov bylo jednání přerušeno z důvodu obstrukcí Evropského parlamentu (EP), kdy tato instituce zakázala na příkaz předsedy EP Martina Schulze vstup pozvaných delegátů na zasedání AFP, a to jenom proto, že jsou to Rusové. Ne za jejich činy, postoje a názory, ale jen a jen proto, že jsou národností Rusové. Není to rasismus, když odmítnete někoho pustit do budovy jenom proto, že je třeba černý anebo v našem případě Rus? Jak je vidět Evropská unie má dvojí metr. Na kontinent umožní vstoupit milionům imigrantů, ale profesoru petrohradské univerzity je vstup zakázán. Asi je to pro EU větší nebezpečí…

Právě z tohoto důvodu byla před zahájením jednání, u monstrózního vchodu do EP, uspořádána krátká protestní demonstrace, kdy členové AFP rozvinuli transparent a všichni zúčastnění měli v rukách plakátky, které odsuzovaly nesmyslnou rusofobii v tzv. evropské politice řízené USA.

008

Druhá část jednání probíhala v bruselském hotelu Astrid, kde dostali slovo i ruští delegáti – profesor Petrohradské státní univerzity a člen vedení ruské strany Rodina (Vlast)  Alexander Sotničenko a Fjodor Birjukov z klubu Stalingrad. Tématem jejich prezentace byla situace v současném Rusku, kdy ruští hosté prohlásili, že i když stojí v opozici vůči prezidentovi Putinovi, tak ze strany vlády není žádných represí, útoků či očerňování. Tím zcela vyvrátili prozápadní rétoriku o brutálně potlačované opozici v jejich zemi. Možná tím mají na mysli „opozici“, která je financována USA a EU s cílem svrhnout zákonnou ruskou vládu a nastolit demoliberální režim nakloněný USA.

Ruští hosté hovořili o ochraně ruských zájmů a nutnosti posílit vlastenectví a pocit sounáležitosti s národem a vlastí. Z diskuse jasně vyplynulo, že všichni účastníci jednání zcela odmítají nesmyslnou protiruskou rétoriku a rusofobii. A také to, že nás nacionalisty nesmí nic rozdělovat, jako jsou otázky minulosti či vnitřní záležitosti jednotlivých zemí, ale že nás musí spojovat budoucnost Evropy národů, která je dnes ve smrtelném nebezpečí.

068
Ruská delegace: Alexander Sotničenko (vlevo) a Fjodor Birjukov. Foto: APF

Na závěr jednání byla uspořádána slavnostní večeře, kde se všichni účastníci zapojili do všeobecné, srdečné a neformální debaty, ve které si vyměnili jednak své dojmy z proběhlého jednání a také se vzájemně seznámili se situací v jednotlivých zemích, a s hlavními problémy, které sužují Evropu a jednotlivé národní státy.

Účastníci poznali, že je spojují společné problémy, na které mají stejný názor. Předseda strany Tomáš Vandas setrval v dlouhém rozhovoru s řeckým europoslancem Georgiosem Epitideiosem za Zlatý úsvit, kdy se pan Epitideios živě zajímal o situaci v ČR a předseda strany se ptal na jeho názor na řecké opuštění eurozóny. Europoslanec se vyslovil za nutnost znovuzavedení drachmy a odmítnutí gangsterským metod evropských institucí, které se snaží z Řecka udělat kolonii.

Evropský poslanec Udo Voigt zase popřál Tomášovi Vandasovi, aby v příštích volbách do Evropského parlamentu DSSS uspěla a oni měli poslanecké kanceláře vedle sebe. Také opakované přislíbil návštěvu České republiky na podzim tohoto roku.

Pokud jednotlivé nacionalisty trápí trošku odlišné problémy, tak právě diskuse nad dobrým jídlem vše vysvětlila a všichni odcházeli s vědomím toho, že ve svém boji nejsou osamoceni a že je v Evropě stále dost lidí, aby se Evropa ubránila a zachránila.

Přijetí DSSS do AFP je důkazem síly a vážnosti, jakou má strana na českém nacionálním spektru. Je to potvrzení správnosti jasné a neohrožené národní a protiintegrační politiky DSSS. Ukazuje se, že nasazení a překonávání překážek našich členů a sympatizantů nese své ovoce. Přijetí do AFP je odměnou za vlasteneckou práci nás všech a předseda DSSS Tomáš Vandas se po právu posadil do jedné řady s evropskými nacionálními lídry.  Přijetí do AFP nebylo naším hlavním cílem, ale prostředkem ke změně v Evropě, aby si vládly původní evropské národy na svém a po svém.   

Tiskové centrum DSSS