DSSS protestovala proti procesu s NPD a za svobodnou politickou soutěž

P2270022 29. února 2016 Dne 27. 2. proběhla před ambasádou SRN v Praze protestní akce pod vedením Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Důvodem pro její svolání byl nadcházející soud s našimi západními partnery - NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands; Národně-demokratická strana Německa). Němečtí nacionalisté již v minulosti čelili represím německé vlády i okupačních sil, strana stála tváří v tvář zrušení před soudem již v roce 2003. V případě zákazu NPD by se navíc její členové už nemohli vůbec účastnit politického života, ba dokonce by se nemohli scházet - ani na aktivity nesouvisící s politikou!


My, čeští vlastenci, dobře víme, jaké to je, potýkat se neustále se šikanou Systému. Na protestní akci byli zváni a dorazili především lidé z DSSS a DM, kteří mají se spoluprací s NPD bohaté zkušenosti, kdy kontakty nefungují pouze na bázi politické spolupráce, ale i kamarádských vztahů. A tak se 27. 2. v Praze sešlo na tři desítky aktivistů z celé republiky.  Akce byla krátká a důrazná - promluvil místopředseda DSSS a předseda DM Erik Lamprecht a místopředseda DSSS Svatopluk Černý. Na místě zněla hesla celoevropské kampaně za podporu NPD: „Freedom of speech“ a „Kein, kein NPD Verbot“.


Toho dne probíhaly symbolické protestní akce i na jiných místech Evropy, pod záštitou APF (Alliance for Peace and Freedom; Aliance pro mír a svobodu) jejíž členy jsou jak NPD, tak DSSS. Aktivisté, kteří stojí takříkajíc na stejné lodi, připomněli vládě Angely Merklové svá stanoviska například i v Madridu či Bruselu.


Akce proběhla bez jakýchkoliv komplikací a konfliktů, na které se nejspíš těšily osádky čtyř policejních dodávek a partička šesti „pánů v civilu“, připravených opodál. My jsme se tak mohli pokojně vydat domů, s vědomím, že naši němečtí kamarádi teď budou bojovat o všechno.

Tiskové centrum DSSS