DSSS v Plzni si zvolila nové vedení

DSSS 26. ledna 2015 V sobotu 24. ledna se uskutečnila v Plzni za účasti výkonného místopředsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Jiřího Štěpánka schůze Místní organizace DSSS Plzeň, na které bylo zvoleno její nové vedení.

Předsedou plzeňské MO se stal Zbyněk Kratochvíl, který k tomu poznamenal, že „zvolení do čela MO bere jako závazek práce do budoucnosti a cílem stranické práce v Plzni bude vybudovat silnou stranickou organizaci, která bude reagovat na všechny problémy obyvatel města“.

Výkonný místopředseda Štěpánek ve svém proslovu seznámil přítomné s bilancí uplynulého stranického roku, kdy vyzdvihl úspěšné výsledky v komunálních volbách, a také nezpochybnitelný fakt, že to byla právě DSSS, která zahájila politickou kampaň proti islamizaci republiky. Hovořil také o úkolech letošního roku, kdy čeká stranu v nejbližší době volební sjezd strany a vyzval MO, aby ze svého středu vybrala delegáty na tuto vrcholnou stranickou událost. Dále se zúčastnění jednoznačně shodli na faktu, že v čele strany by měl i v dalším období pokračovat ve své práci předseda strany Tomáš Vandas.

V diskusi zaznělo mnoho nápadů a podnětů jak zlepšit stranickou práci v Plzni, což byl především soupis problémů, se kterými se potýkají obyvatelé města, jako je chování nepřizpůsobivých občanů, dopravní situace ve městě a neplnění volebních slibů zvolených komunálních politiků.

Tiskové centrum DSSS