DSSS vede informativní kampaň o APF

15401304_1056679184458169_1201927566_n 23. prosince 2016 Už několik měsíců probíhá nárazově po celé České republice informativní letáková kampaň pod záštitou Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) o evropské politické straně, jejíž součástí je právě i DSSS, Alliance for Peace and Freedom (APF). Naši členové s letáky o APF navštívili mj. Prahu, Brno, Ústí nad Labem nebo Ostravu. Je logické, že však ke každému se leták nedostane, a tak přinášíme text "Základní listiny APF", která byla schválena na kongresu APF v Bruselu 16.6.2016 i za účasti zástupců DSSS. Další informace si mohou zájemci vyhledat na webových stránkách www.apfeurope.com nebo na Facebooku fb.com/AlliancePeaceFreedom.

Základní listina APF

Jsme pro Evropu suverénních národů, kde nezávislé státy spolupracují na konfederativní bázi a společně čelí výzvám naší doby, jako je ochrana, oslava a uchovávání našich společných křesťanských hodnot a evropského kulturního dědictví.

Snažíme se řešit demokratický deficit v rámci stávajících struktur Evropské unie poskytováním efektivního hlasu velkému počtu občanů, zejména mladých lidí, v současné době, která se odloučila od demokratického procesu. Jsme pro zapojování se do rozhodování a pro eliminaci korupce a vlivu peněz a korporátních médií z našich politických institucí.

Naším cílem je pomoci rodinám, bezúhonným občanům, mladým lidem a nezaměstnaným, se kterými se často zachází jako s druhořadými občany. Těmto lidem poskytujeme organizační vedení, které potřebují k uplatnění svých práv. Jsme přesvědčení příznivci základního lidského práva na klidný život se slušnou životní úrovní ve své vlastní zemi, jsme proti masové imigraci, které často vede k diskriminaci a nerovnosti - postihuje přistěhovalce i domorodé obyvatele v hostitelských zemích. Jsme odhodláni poskytovat vedení a vzdělání, které potřebuje evropská mládež, stejně jako odolávat ničení našich tradičních hodnot a následně národů a kultur.

Opatrujeme různorodost, která tvoří předivo lidské sounáležitosti, a to jak v rámci Evropy, tak i mimo ni, a která je v ohrožení ze strany homogenizačních tendencí světa, jenž se stále technologiemi a globalismem zmenšuje. Proto se budeme snažit o konstruktivní cestu mezi dvojím zlem - negativním rasismem a konzumerismem bez kořenů, a rozvíjet způsoby, jak chránit a oslavovat rozmanitost, jež je základním kamenem lidské identity.

Uznáváme, že naše různorodé národy jsou každý členem široké rodiny, stojíme za právem a primární povinností každé národní vlády působit jako otec svého národa a zejména bránit lid a jeho dědičné bohatství proti křivdám způsobených "logikou" trhu a korupcí politiků a elit.

Stojíme především o mír a oponujeme pokusům ohrozit jej a vytvořit zbytečné nepřátelství vůči východní polovině evropské civilizace. I když jsme si vědomi, že existuje celá řada nevyřešených historických sporů mezi různými evropskými národy, jsme přesvědčeni, že by měly být řešeny jednáním a kompromisem, spíše než užitím vnějších sil, které představují riziko zvýšení napětí, případně i válku.

V etické sféře, která stojí výše a stanovuje hranice naší politiky, se snažíme vštípit do našich národů a naší mládeže úctu k životu od začátku do konce a nového ducha poctivosti, sebeobětování a cti sloužit.

APF znamená: respekt k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.

APF nesleduje vlastní prospěch.

APF se zavazuje poskytovat rovné příležitosti pro jedince obou pohlaví v rámci své organizace na základě zásluh a odmítá všechny formy diskriminace, zejména diskriminace na základě pohlaví.

-red-