DSSS vyfasovala pokutu za volby

Dsss 19. prosince 2017 Dělnická strana a sociální spravedlnosti (DSSS) obdržela od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) pokutu ve výši 15 tisíc korun, a to z důvodu, že strana nezveřejnila na internetových stránkách, na nichž mají být zveřejňovány informace o financování volební kampaně, údaje o osobách, které poskytly peněžitý dar, a to v rozsahu stanoveném ve volebním zákoně.

Rozhodně se však nejedná o to, že by DSSS tajila, nezveřejňovala anebo nevedla transparentní volební kampaň, protože její transparentní volební účet je na internetových stránkách strany, jak to vyžaduje zákon, a každý zájemce si tam může dohledat i tu poslední korunu od našich členů či přispívajících příznivců.

Důvodem pokuty od ÚDHPSH) byla prázdná tabulka na peněžité dary, které strana obdržela na transparentní volební účet v době volební kampaně. Všechny finanční dary byly zaznamenány a jsou k dispozici k nahlédnutí na transparentním volebním účtu, pouze nebyly převedeny do tabulky. Jde tedy o administrativní záležitost a ne o cílené pochybení DSSS, která vždy požadovala průhlednost a korekci nákladů na volební kampaň, kdy obrovské sumy peněz od fingovaných, nastrčených či úplně neznámých dárců parlamentním politickým stranám narušovaly volební kampaň a znevýhodňovaly skutečně opoziční subjekty.

Rozhodnutí ÚDHPSH chápeme jako snahu za každou cenu znepříjemnit život opozičním mimoparlamentním stranám, které jsou odkázány na drobné dárce či členské příspěvky, na rozdíl od parlamentních stran, které každoročně vysávají ze státní pokladny stamilionové částky.

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS