DSSS: 20 let boje za národ a věrnosti k vlasti

Dsss2 20. ledna 2023 V těchto dnech oslavila dělnická strana 20 let od svého založení. Ohlédneme-li se zpět tokem času, tak zjistíme, že od samého začátku strana věděla, co chce, a jaká témata, považovala za prioritní. Pevnost názorů, neměnnost postojů a zásadovost spolu s odvahou funkcionářů a členů, to bylo to, čím se strana mohla chlubit od samých začátků. Však také vládní moc reagovala soudním rozpuštěním původní Dělnické strany. Bezprostředně po tomto zákazu v roce 2010 vzniká současná Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), plně a bezvýhradně navazující obsahově i personálně na původní Dělnickou stranu.

Na ustavujícím sjezdu v sále Akciového pivovaru Staropramen se nás onoho 18. ledna 2003 sešlo třináct. Za dlouhých dvacet let jsme potkali ve straně ohromné množství lidí. Mnozí odešli tam, odkud není návratu anebo stranu opustili v dobrém, ale někdy i ve zlém. Ale všichni, kdož ve straně zůstali pracovat, až do dnešních dnů, vytvořili uvnitř strany opravdovou partu, která spolu drží nejenom díky společnému názoru, ale i lidsky. Jsme politici, ale hlavně přátelé. Zažili jsme výhry, ale i prohry, které nás vždy posílili a nikdy jsme po nich nerezignovali na politickou práci. Po vykonané práci jsme se vždy mohli ohlédnout za sebe a říci, že jsme pro úspěch udělali vše. Na to, co jsme odpracovali na vlastenecké scéně, můžeme být hrdí.

Vlasteneckých subjektů je na české politické mapě několik, ale žádná nemá prvenství, co dělnická strana. Oním prvenstvím bylo vyslovení slova migrace – nelegální migrace. V roce 2009, kdy nikdo z opozičních, natož parlamentních politiků toto slovo nevyslovil s obavou, to byla právě DS, která v Brně na oslavě 1. máje, ústy svého předsedy Tomáše Vandase promluvila o „imigrační vlně tsunami“. Však také prorežimní politická policie, prokuratura a soudy zapracovaly a postavily předsedu strany a nejvyšší funkcionáře před soud, který je v prvním polistopadovém politickém procesu odsoudil k vysokým trestům, podmíněným trestům. Její představitelé se stali prvními polistopadovými politiky, odsouzenými za politické názory a projevy.

Od samého počátku své činnosti se DSSS účastnila všech parlamentních, krajských či obecních voleb, protože to vždy považovala za jedinou možnost, jak ovlivňovat a určovat politiku podle svého programu. Strana vždy vyznávala cestu voleb a připravenost spolupracovat s každým, u koho se dá najít průnik programových bodů. Vždy se jednalo s příbuzným politickým subjektem ve snaze netříštit vlastenecké síly a nelpět na úzkých stranických zájmech. Mnohdy měla strana dojem, že jedná s dospělým, a ono se nakonec z toho vyklubalo jednání s dítětem, a ještě k tomu hloupým. Přesto nikdy strana neztratila vůli po spolupráci.

Co přát straně do dalších let? Pevné chování, statečnost, moudrost a zkušenost starého bojovníka. DSSS si připomíná své výročí v čase, který je pro republiku a Evropu bouřlivý a přelomový. Není to jen speciální operace na Ukrajině, drahé energie a potraviny, ale mám především na mysli nebezpečí neomarxistického šílenství, experimentů fanatických levičáků, mající v EU rozhodující moc. V době, kdy se k moci derou fanatičtí vyznavači neřízené migrace anebo plíživého odebírání majetku soukromým osobám, je potřeba na straně vlastenců politický subjekt, jako je DSSS. Protože jedině společně jsme schopni být rovnocenným soupeřem těm, kdož chtějí prosadit pseudoliberální šílenství v naší zemi.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS