DSSS: Pevná součást českého vlastenectví

Fb_img_1640326838424 27. prosince 2021 Další rok politické práce se chýlí ke konci, a my se chtě nechtě otáčíme za sebe, abychom zavzpomínali, zhodnotili a poučili se z uplynulých měsíců. Odcházející rok znamenal pro Dělnická stranu sociální spravedlnosti (DSSS) jednu podstatnou změnu, a to tu, že poprvé od svého založení nekandidovala ve volbách.

I když naši členové a aktivisté nezaujali místa na dělnické kandidátce, tak jsme se zúčastnili volební kampaně Volného bloku takovým způsobem a nasazením, jako kdybychom kandidovali.

DSSS před parlamentními volbami zůstala věrna své dlouholeté tezi, že národní síly se musí spojovat a nesmí se tříštit. Proto se přijala možnost být na kandidátkách Volného bloku. Tato skutečnost byla solí v oku odnárodněným novinářům, a demoliberálním síly začaly okamžitě torpédovat toto spojení. DSSS vědoma si důležitosti okamžiku a nechtíc pohřbít nadějný, prospěšný a sjednocující projekt, odvolala proto své kandidáty, ale zároveň jasně deklarovala svojí vůli pomáhat a podporovat Volný blok v předvolební kampani.

Ano, bylo to těžké rozhodnutí, které chtělo množství mnohaletých zkušenosti a vůli po společném úspěchu. Pokud DSSS deklaruje společný postup, tak nemohla jednat jinak, neboť jedině tak dokázala jednotu slov a činů. Členové a aktivisté DSSS si vzali kampaň za svou a zúčastnili se mnoha mítinků po Čechách a na Moravě, kde se navázala mnohá lidská a politická partnerství, která budou zúročena v komunálních volbách roku příštího.

Volby dopadly, jak dopadly, ale pro nás to neznamená porážku, která by nás donutila se stáhnout do ulity vlastní ublíženosti a žárlivého střežení vlastního písečku. Nejenom že pokračujeme ve spolupráci s Volným blokem, ale ještě jsme ji rozšířili o aktivní spolupráci s politickým hnutím Otevřeme Česko – Chcípl PES, ve kterém se shromáždilo množství vlasteneckých subjektů a politických aktivistů, kterým není lhostejný současný stav občanských svobod, které jsou omezovány pod záminkou tzv. covidové epidemie.

Rád bych ubezpečil ty různé panikáře a škarohlídy, že se opět nejedná o žádný sjednocovací projekt, ve kterém by DSSS zmizela. Je to stejné jako s Volným blokem. Jedná se o spolupráci na bázi já pán, ty pán. Otevřeme Česko "pouze" tyto subjekty zastřešuje a nabízí ruku ke společné politické práci všem, kterým jde o společnou věc. To stejné činí i DSSS mnoho let, proto jsme považovali za samozřejmé do tohoto projektu vstoupit.

Předseda strany Tomáš Vandas vystoupil na mnoha celostátních shromážděních proti covidovému apartheidu a jeho jasná, rázná a srozumitelně radikální slova vzbudila oprávněnou pozornost a názorovou shodu. Mnozí účastníci těchto mítinků kladně kvitovali nejenom moudré a státnické rozhodnutí nekandidovat v parlamentních volbách ve prospěch celku, ale také to, že se aktivně strana účastní dnešních akcí, které mají za cíl vyburcovat spící a mlčící většinu národa, která neví, že se dnes hraje o její zítřejší svobodu. DSSS svými postoji většinou převyšuje opatrnické postoje subjektů, které se už viděly v parlamentu. Nicméně současná spolupráce v „proticovidovém bloku“ je konstruktivní, férová a plná budoucího potenciálu.

DSSS klidně a rozhodně pokračuje ve své politické práci, ve které zúročuje svojí bezmála dvacetiletou bojovou činnost na nacionálním poli. Nemudrujeme sáhodlouhými pojednáními na sociálních sítích, kterým nikdo nerozumí, a nevzdycháme, že to nemá cenu, že doba je ztracena, protože občané nemají o nic zájem. Nikdy jsme neustoupili od našich základních témat, jako je bezpečnost obyvatelstva a jeho ochrana před nepřizpůsobivými, korupce či sociální spravedlnost. Jsme si vědomi, jak je republika ohrožena členstvím v EU a z toho vyplývajícím nebezpečím migrace. A dnes jsme k tomu „přibrali“ covidovou agendu. Není to z naší strany žádná účelovost, ale opravdová obava o skutečné občanské svobody v republice.

Dnes protestujeme, aby naši následovníci mohli také protestovat. Chceme demokracii bez přívlastků, odmítáme současnou „náhubkovou demokracii“.

DSSS v uplynulém roce potvrdila, že je pevnou a nezničitelnou součástí českého národovectví a předseda strany Vandas je jednou z vůdčích osob českého národního života.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS