Důchodová reforma

Maj2_2

Problém současného stavu

V současnosti většina lidí podléhá iluzi, že na penzi si celý život vydělávají placením sociální daně. V tomto klamném dojmu je utvrzuje způsob výpočtu výše jejich penzí, který závisí na minulých příjmech občana. Ve skutečnosti penze průběžně platí pracující, tedy děti dnešních důchodců. Postupný úbytek plátců sociální daně během poměrně krátké doby povede ke zhroucení současného důchodového systému. Ostatní strany navrhují následující varianty „řešení“:

1. zvyšování věku odchodů do důchodu;
2. masivní imigrace nekvalifikovaných cizinců;
3. spoření pomocí soukromých penzijních fondů;
4. snižování reálné výše penze.

Všechna tato navrhovaná řešení jsou chybná, a to z několika důvodů. Předně vůbec neřeší podstatu problému, a tou je dlouhodobě se zhoršující poměr pracujících, kteří do systému přispívají, a důchodců, kteří ze systému čerpají.

Zvyšování věku odchodů do důchodu problém poměru plátců a důchodců řeší pouze krátkodobě.

Masivní imigrace nekvalifikovaných cizinců tento problém naopak zesiluje, nekvalifikovaná pracovní síla má již dnes obrovské problémy s nezaměstnaností. Jejím dovozem tedy dovážíme pouze další nezaměstnané, v horším případě dokonce nepřizpůsobivé, které budou naši pracující živit.

Spoření pomocí soukromých penzijních fondů opět vůbec neřeší jádro problému. Naopak celou řadu dalších problémů vytváří. Například kromě problému penzí nám přibude neřešitelný problém, jak uhlídat tyto prostředky před jejich rozkradením a následnému hrazení jejich ztrát z peněz daňových poplatníků.

Problémy fondového systému jsou zcela evidentní, probíhající krize je ještě více obnažila. Fondy budou postupně vykradeny, a to zcela ve formálním souladu se zákony pomocí poplatků, provizí, inflace... Nikdy nikde na světě takový systém nefungoval a ČR jistě nebude první zemí, kde fungovat bude. Spoření do penzijních fondů má navíc negativní vliv na rodičovství, protože rodinám odčerpává nemalé prostředky, které by mohly investovat do svých dětí.

Snižování reálné výše penzí není dlouhodobou alternativou. Pouze krátkodobě vyvažuje finanční nerovnováhu systému. Nemotivuje však občany k tvorbě zdrojů pro penze, což je výchova budoucích generací plátců. Navíc uvrhuje důchodce do chudoby s veškerými negativními dopady na celou společnost.

Naše řešení

Nejefektivnější investice pro spokojené a hmotně zajištěné stáří jsou vlastní děti a jejich výchova k produktivní práci, tvorbě hodnot a rozvoji inteligence.

Důchodový systém musí být dlouhodobě schopen plnit svoji základní funkci, tedy finančně zajistit občany ve stáří, nikoliv obohatit správce fondů na úkor střadatelů nebo poskytovat záminku pro dovoz nekvalifikovaných mas z třetího světa. Základní funkce důchodového systému je možné zajistit pouze za předpokladu, že nebude radikálně klesat počet plátců. Proto systém musí motivovat občany k jejich výchově. Zodpovědní občané, kteří investovali do výchovy svých dětí ke vzdělání a práci, z níž plynou odvody sociální daně, z jejích výnosů budou přímo úměrně profitovat. To znamená, že výše penze bude u důchodců významně zohledňovat výši sociální daně odvedené jimi vychovanými dětmi.

Náš systém pracujícím ušetří obrovské sumy peněz na nárocích nepřizpůsobivých, kteří nevychovali své děti k práci, z níž by plynuly odvody sociální daně. Nemají jim tedy z čeho plynout penzijní benefity.

Náš návrh zabije dvě mouchy jednou ranou. Pracovité děti se stanou dobrou investicí, což se odrazí na zvýšení porodnosti, která vyřeší současný populační problém. Důchodový systém navíc nebude mít deficity a bude moct plnit svůj účel.

Alternativou nebo doplňkem ke státní penzi zůstane jakákoliv jiná forma spoření nebo investování. Jako konkurence pro soukromé fondy by měl existovat státní penzijní fond.

Náš systém bude mít oproti současnému i jiným navrhovaným mnoho výhod, které daleko přesáhnou kategorii důchodové reformy:

1. Přispívá k řešení současného populačního problému.
2. Zvyšuje motivaci rodičů ke vzdělávání a řádné výchově jejich dětí.
3. Je spravedlivější než ostatní systémy. Většinu zdrojů si adresně rozdělují ti, kteří je vytvořili.
4. Neumožňuje finanční oligarchii parazitovat na vašich příjmech a úsporách.
5. Nejde vytunelovat, děti vám na rozdíl od úspor nikdo neukradne.

Důchodová reforma v PDF