Dva národy – jedna idea! DSSS pomáhala v kampani Kotlebovcům

Volby-2020 24. února 2020 Jsou to dva týdny, co byla slovenská mise Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v plném proudu. Zúčastnili jsme se předvolební kampaně strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) do Národnej rady SR (parlamentu). Tým DSSS rozdával ve městech Trenčín, Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica. Bylo rozdáno 26 tisíc kusů novin Naše Slovensko, které ukazovaly práci poslanců ĽSNS v parlamentu a předkládaly jasné řešení všech problémů, které Slováky tíží, a které nebyla schopna (či spíše nechtěla) vyřešit stávají vládní koalice a tzv. opozice.

Ve všech sídlištích a rodinných domcích nebyla schránka, do které bychom nevložili noviny, schránku od schránky, dům od domu, blok po bloku, město po městě jsme roznášeli. I přes soustavnou práci jsme si našli čas na diskusi s občany, kteří se ptali, co roznášíme. Zaznamenali jsme více kladných reakcí než těch negativních, a když někdo měl jiný názor, snažili jsme ho argumenty přesvědčit o opaku anebo ho alespoň přimět k četbě roznášených novin. Nutno zdůraznit, že se nikdo nepohoršoval nad tím, že s ním mluvíme česky a že se „pleteme“ do slovenských voleb. Mnozí slovenští chlapi zavzpomínali na česká města, kde trávili vojnu a ptali se, jestli kasárna v těchto městech ještě stojí.

Každý roznáškový den v nás ještě více plnil nezlomné přesvědčení, že ĽSNS uspěje výrazným výsledkem, který donutí liberály, odrodilce, zkorumpované novináře a intelektuální bratislavské darmošlapy ke vzteku a poděšenému kvičení. Všichni zúčastnění se shodli, že budou samozřejmě sledovat bedlivě výsledky slovenských parlamentních voleb, ale budou je hodně také zajímat výsledky toho „našeho“ trenčínského kraje. Snažili jsme se co nejvíce pomoci, protože všichni víme, že ĽSNS je mediálně blokována, je proti ní vedena štvavá kampaň, mající za cíl očernit vlasteneckou politiku na Slovensku a právě roznos novin Naše Slovensko do každé schránky, i v té nejvýše položené horské vesničce, je tou nejúčinnější zbraní proti lžím a pomluvám. Noviny Naše Slovensko jsou ledoborcem, drtícím ty nejsilnější kry informační blokády.

ĽSNS v této kampani bojuje o duši slovenského národa s liberální bandou. Cíl ĽSNS je jasný: Slovensko národní, křesťanské a sociální. I my, „dělníci“ se přihlašujeme k ideji národní, křesťanské a sociální České republiky, protože to považujeme za jedinou účinnou obranou před liberálním a zkaženým Západem.

DSSS se již podvakrát zúčastnila pomoci ĽSNS ve volbách. Poprvé při slovenských parlamentních volbách roku 2016 a pak při volbách do samosprávných krajů (župní volby) v roce 2017. Každá naše účast je vyšší a vyšší. Této mise se zúčastnilo celkem deset členů a aktivistů DSSS a DM, kteří dokázali, že jsou skutečnými lidmi činu, že svojí podporu ĽSNS nevyjadřují jen lajkováním na sociálních sítích, ale jdou a něco konkrétního udělají. A to je také celková vlastenecká politika DSSS. Nemluvit a konat.

DSSS jasně dokázala a dokazuje, že spolupráce s ĽSNS není jen o slovech a projevech na sjezdech a sněmech, ale o konkrétních činech a vzájemné pomoci. V minulých komunálních volbách (2018) pomáhali členové ĽSNS ve volební kampani v Ústí nad Labem. Pomáháme si vzájemně, neboť chlapské slovo o pomoci je tisíckrát silnější než nablýskané deklarace o spolupráci, nemající dosah za dveře místnosti, kde se uzavírají. Můj velký dík patří všem našim lidem, kteří se mise zúčastnili, protože jsme jeli jako správný tým za svým cílem.

Strávili jsme na Slovensku nezapomenutelný týden. Týden naplněný prací, ale i zábavou po vykonané práci, kdy jsme si povídali se všemi těmi, kdo nám zajišťovali pobyt na Slovensku. Proto ještě jednou co nejúpřímnější poděkování vám, Juraji Bartoši, Zdeno Rakovane, Andreji Medvecký a další za to, jak jste se o nás starali a přesně naplnili heslo: Dva národy – jedna idea!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS