EP schválil rasovou nadřazenost. „Čeští“ europoslanci hlasovali PRO

Dsss 7. května 2019 Den 20. březen 2019 bude v evropských dějinách zapsán jako úder proti původnímu evropskému obyvatelstvu, které bylo postaveno na druhou kolej podpory a ochrany od státních institucí vlastních států, protože tento den přijal Evropský parlament (EP) usnesení o základních právech lidí afrického původu v Evropě. Máme v mylné představě, že instituce EU schvalují nezávazné, povšechné věci, že je to jen „exhibiční žvanírna eurokolaborantů“ a nevěnujeme pozornost jednotlivým projednávaným bodům a výsledkům hlasování.

Nepříjemným příkladem budiž zmíněné přijaté usnesení. Sociální inženýři v bruselských kancelářích seznali, že po uprchlické vlně z roku 2015, zasadí původním Evropanům a národním státům další úder, neboť toto usnesení má v blízké budoucnosti nadřadit Afričany nad původními Evropany – Čechy, Slováky, Poláky či Maďary. Upřímně, co bod tohoto usnesení, to je dýka do srdce Evropy a jejích národů.

Zde malá ukázka hrůzy a nebezpečí, které přichází z Evropské unie:

EP vybízí orgány EU a členské státy, aby oficiálně uznaly a připomněly si historii lidí afrického původu v Evropě – včetně minulých a stále probíhajících nespravedlností a zločinů proti lidskosti, jako je otroctví a transatlantické obchodování s otroky nebo zločiny spáchané v rámci evropského kolonialismu – ale také obrovské úspěchy a pozitivní přínos lidí afrického původu, a to jak prostřednictvím oficiálního uznání mezinárodního dne památky obětí otroctví a transatlantického obchodování s otroky na unijní i vnitrostátní úrovni, tak zavedením měsíců černošské historie.

EP vyzývá členské státy, aby rozvíjely vnitrostátní strategie proti rasismu, které se budou zabývat srovnáváním situace lidí afrického původu v oblastech, jako je vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, policie, sociální služby a soudní systém, politická účast a zastoupení, a podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích, a aby odpovídajícím způsobem řešily nedostatečné zastoupení lidí afrického původu, jakož i nedostatek vzorů pro děti afrického původu.

EP žádá členské státy, aby řešily diskriminaci lidí afrického původu na trhu s bydlením a aby přijaly konkrétní opatření s cílem řešit nerovnosti v přístupu k bydlení a zajistily adekvátní bydlení.

EP žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu.

EP žádá členské státy, aby řešily diskriminaci lidí afrického původu na trhu s bydlením a aby přijaly konkrétní opatření s cílem řešit nerovnosti v přístupu k bydlení a zajistily adekvátní bydlení.

Podobných bodů je tam ještě více, a zde se plně ukazuje záměr bruselské centrály proměnit evropský kontinent v obrovský tavící kotel ras a národností. Tyto šílené experimenty již probíhají v západní Evropě, kde se mění staletá tvář tradičních států a hroutí se zavedená civilizační a kulturní pravidla. Střední a východní Evropa je území, kde je svět ještě relativně v pořádku, proto rozvažte, komu dáte hlas v nadcházejících volbách – národní suverenitě anebo řízené rasové nadřazenosti imigrantů! 

Jak o tomto důležitém usnesení hlasovali „čeští“ europoslanci? Všichni byli PRO, pouze jeden PROTI a dva se ZDRŽELI! Proto je nebezpečné uvěřit slovům premiéra Babiše, že on a jeho hnutí ANO nedopustí migraci, bude hájit národní zájmy a vždy se postaví na stranu občanů České republiky. Jedině vlastenečtí a odhodlaní kandidáti za národní suverenitu dokáží změnit Evropu a vrátit jí na národní cestu!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS