Euroskeptici se dohodli na spolupráci. Ustavili Národní kongres

14. července 2014 V sobotu 12. července se v Praze setkali zástupci dvou euroskeptických stran, NE Bruselu - Národní demokracie (ND) a Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), aby se dohodli na vytvoření společné platformy pro volební spolupráci.

Strany se na jednání shodly na vytvoření společného orgánu pro koordinaci postupu mimoparlamentních euroskeptických stran pod názvem Národní kongres (NK). Ten by se mohl vyjadřovat i k důležitým společenským a politickým otázkám a do budoucna by se tak mohl stát jakýmsi „stínovým parlamentem“ neparlamentních stran, které mají za cíl hájit národní zájmy proti EU.

„Nejde o žádnou formu slučování. Každá ze stran bude nadále vyvíjet svoji činnost na politické scéně, jen navíc bude členem širšího grémia, které se bude dohadovat o vzájemně výhodné spolupráci,“ řekl předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš a zdůraznil, že touto spoluprací nebude ohrožena samostatnost jednotlivých politických subjektů.

Předseda DSSS Tomáš Vandas považuje zahájení spolupráce euroskeptických stran za nadějný příslib do budoucna, kdy je nutné sjednotit postup národních sil vůči zkorumpované politické garnituře v naší zemi.

Strany si v tomto grémiu budou zcela rovny. Bude se uplatňovat zásada „jedna strana - jeden hlas“, bez ohledu na dosažené výsledky v posledních volbách. Každá z přítomných stran bude kromě svého předsedy nominovat do společného orgánu ještě dva další zástupce. Do budoucna se podle Bartoše počítá i s připojením dalších politických subjektů a s kooptováním zástupců občanských sdružení či iniciativ do tohoto orgánu, který by měl koordinovat postup euroskeptiků v ČR.

V otázce nadcházejících komunálních voleb se účastníci shodli na účelnosti vytvořeních koaličních kandidátek, aby v žádném místě nešly zúčastněné euroskeptické strany proti sobě, a aby se tak co nejlépe využil koaliční potenciál zmíněných stran. Strany se také shodly, že v případě senátních voleb dojde ke vzájemné podpoře navržených kandidátů, aby tak nedocházelo k jejich vzájemné konkurenci.

Adam B. Bartoš
NE Bruselu - Národní demokracie (ND)

Mgr. Tomáš Vandas
Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS)