Extrémismus a extrémisté

5. října 2017 Donedávna mainstreamová média označovala stoupence protiimigrační politiky jako extrémisty, xenofobovy, fašisty, neonacisty, jako by snad byli vyvrheli lidské společnosti;  prostě nemohli – vlastně nemůžou - jim přijít na jméno. Ne, že by prodejní a bezcharakterní novináři těmito lživými nálepkami přestali české vlastence častovat a národ krmit lhaním, avšak přihodila se totiž jedna věc, o níž bych se rád zmínil.

„Český vědecký tým pod vedením Jiřího Horáčkaa Ladislava Kesnera z Národního ústavu duševního zdraví zkoumal dva extrémní postoje lidí k uprchlíkům – zjednodušeně „vítače“ a „odmítače“, říká vědec  Cyril Höschl, předseda Národního ústavu duševního zdraví. Zde bych rád podotkl, že neomarxističtí novináři černým parazitům a agresivním islamistům, snažící v co největším počtu Evropu okupovat a usadit se zde, říkají „uprchlíci“, čímž Čechům navozují dojem, že oni chudáci opravdu utíkají před nějakým blíže neurčeným nebezpečím. My jim ale říkejme tak, jak se nám na první pohled jeví: Imigranti; tím je řečeno, že se chtějí usadit a žít v Evropě. Všimněme si, že i tento zdánlivě nepatrný rozdíl ve slovech – uprchlík versus imigrant – hraje v psychologickém vnímání a manipulaci lidí velikou roli.

 „Dívali se, co se děje v mozku a která centra se zapojují, když takový člověk vidí muslimského uprchlíka v nouzi na přeplněném člunu ve Středozemním moři, v uprchlických táborech nebo při srdceryvných scénách dětí v uprchlických táborech,“ vysvětluje psychiatr Cyril Höschl

„Design experimentu je poměrně složitý, ale výsledek je jednoduchý a poměrně překvapivý. Zaprvé nejde o xenofobii. Ti lidé, kteří uprchlíky odmítají, z nich nemají strach. Emoční centra nejsou aktivována. Jsou aktivovány čistě rozumové oblasti. To je čistá úvaha. Na pozadí není strach, ale názor. A názor není emoce. Názor si může udělat i počítač. Zkrátka za tím není emoce vyjadřovaná slovním základem fobia, strach.“ Zmíněná studie se zabývala ale ještě dalšími otázkami. „Ukazuje, že odmítači jsou lidé orientovaní spíše pravicově. A povahově jsou to lidé se zvýšenou svědomitostí. Jsou i pečlivější a víc hnidopišští než ti vítači. Vítači jsou víc velkorysí, volnější v zásadách. Já bych to nerad rozvíjel dál, abychom se nedostali do různých paradoxů. Výsledky budou brzy publikovány,“ popisuje Höschl. 

Výsledky poprvé zazněly na nedávném mezinárodním setkání v  Cambridge na téma mentálního zdraví a vyvolaly veliký ohlas. Studie má být unikátní svou komplexností. „Názory se měřily tradičním postojovým dotazníkem, který umí do určité míry odhadovat i to, když některé postoje jen předstíráte,“ vysvětluje psychiatr. 

„Osobnostní rysy jako svědomitost se měří zavedenými a validizovanými osobnostními dotazníky, včetně dotazníků na neuroticismus. A to nejzajímavější, jestli se vám aktivují emoční centra, dělali v magnetické nukleární rezonanci. To je zobrazovací metoda, kterou je možné mapovat regionální aktivitu určitých oblastí v mozku.“ Tolik Cyril Höschl.

My jen můžeme dodat, že máme radost, a to hned dvojnásobnou: jednak, že vědecká studie nám dala za pravdu, totiž, že ti přičmoudlí imigranti jsou pouze vychytralí vyžírkové, jdoucí do Evropy za její kolonizací; a jednak, že pražská kavárna skvěle živená americkými sionisty národu bez přestání lže a lže; a lež – v tomto případě – je lehce rozpoznatelná. Pardon - lehce rozpoznatelná tomu, kdo se o to zajímá, komu leží na srdci osud svého národa.

Zatím ale pražští sionisté mající v rukou hlavní média, zejména televizní vysílání, o této vědecké studii zarytě mlčí. A jak známo – o čem se mlčí v televizi, jakoby nebylo! Sionistické sofisma o lži, která se svým neustálým omíláním postupně v očích lidí stává pravdou, je třeba doplnit o sionisty úmyslně zamlčované pravdě, čímž získávají větší prostor pro zbytnění své lži.

Ladislav Malý