Froněk (DSSS) v Bratislavě: Imigrantská invaze ohrožuje suverenitu našich zemí

10257149_645586372240959_2320112310590362284_n 23. června 2015 Dne 20. 6. se vedle mnohých stovek účastníků z České republiky hrdě zúčastnili bratislavské demonstrace proti imigrantské a islámské invazi do Evropy zástupci Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v čele s místopředsedou Jiřím Froňkem. Na začátku akce byli zástupci DSSS slovenskou policií kontrolováni, a jak se patří i tzv. „buzerováni“ za plastové vodovodní tyčky k praporům, které byly také zabaveny.

Následně byli naši zástupci přijati do kamarádské společnosti a zavedeni na náměstí SNP, kde již hodinu před začátkem akce vrcholila příprava pódia a dalších pořadatelských aktivit.  V tu dobu již přicházely první skupiny protestujících, kteří se nemohli dočkat začátku této velkolepé akce.

Okolo 15. hodiny vyrazili další účastníci od hlavní vlakové stanice v Bratislavě směrem k náměstí SNP, a s údivem jsme pozorovali tento valící se dav, který čítal tisíce osob a byl připravený bránit svou vlast a Evropu. Se zatajeným dechem a poté euforickou radostí jsme pozorovali, jak se tento dav vmísil mezi stojící hloučky různorodých nacionalistů na náměstí SNP. Celé zaplněné náměstí skandovalo radostí, když akce byla oficiálně zahájena a zazněla Slovenská hymna.

Demonstrace pokračovala projevovou částí, na které hovořilo mnoho nacionalistů včetně zástupce DSSS Jiřího Froňka. Samotný projev v úplném znění, který byl z časových důvodů zkrácen, naleznete pod článkem.

Po projevové části dav procházel centrem Bratislavy, aby demonstroval odpor proti imigrantské politice našich zemí a především proti kvótám Evropské unie a vlastizrádcům, kteří tyto kvóty schvalují. Celá demonstrace, ačkoli byla jednou z největších za poslední desítky let se obešla bez větších komplikací i přes snahu policejních provokatérů, celou akci narušit. Její průběh byl výborný.

Velké poděkování z naší strany patří organizátorům i všem účastníkům, kteří se akce účastnili a podíleli se na její přípravě. Stále věříme, že jednota evropských národů ve společném zájmu nezemřela, a ani nebyla pošlapána snahou Evropské unie či Systému. Demonstrace v Bratislavě byla výsledkem obtížné, ale velice důležité jednotící práce. Pokud v tomto duchu budou pokračovat naše společné akce, jistě se dočkáme změny a zároveň vítězství, ve které všichni věříme a na něž trpělivě čekáme.

Tiskové centrum DSSS

Projev Jiřího Froňka

Vážení Evropané, kamarádi a kamarádky,

dovolte, abych se vám na úvod představil. Jmenuji se Jiří Froněk a jsem místopředsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti. Přináším vám srdečné pozdravy od českých kamarádů a především slova podpory v boji za svobodné Slovensko a Evropu. Sešli jsme se zde, v Bratislavě, abychom vyjádřili svůj nesouhlas nejen s kvótami pro přidělování imigrantů, ale také s celkovou politikou Evropské unie, která svou sebedestrukční politikou chce zničit vše, co naši předkové po dlouhá staletí pracně budovali a především chránili pro nás a další generace.

Nebezpečí imigrace můžeme pozorovat každý den. V Německu jsou někteří lidé dokonce vyhánění ze svých domovů, protože musí uvolnit místo pro příchozí imigranty. Zřejmě mají tu smůlu, že bydlí v nájemním bytě a jsou pouze občané vlastní země, nikoli VIP přivandrovalci ze střední Afriky nebo středního východu.

Denně jsou zadrženy skupiny imigrantů, které mají falešné pasy, a s kterými si cestují po Evropě, aniž by prošli jakoukoli kontrolou. Mnoho imigrantů trpí chorobami, které zde nebyly ani ve středověku, a jak chtějí vlády zamezit jejich šíření? Evropa je na pokraji humanitární krize, přecizení a čelí rozpadu bezpečnostního, zdravotního a sociálního systému. Jak je možné, že tito údajní uprchlíci před válkou zveřejňují své fotografie z Itálie či Řecka, a před sebou drží jakýsi papír s logem Islámského státu?

Pokud ani tímto se situace nevymyká kontrole, tak co se musí stát? Musí explodovat bomba v centru Bratislavy, Prahy, Berlína či Říma? Musíme být všichni nakaženi ebolou? Musí se zvýšit kriminalita o 300% jako ve Švédsku? Ptám se vás tedy - Chcete snad, aby se vaše domovy a země proměnila v ruiny? My si přece nepůjdeme hledat jiný kontinent, kdybychom mohli žít a nemuseli čelit invazi imigrantů.

Tato plánovaná destrukce Evropy je především důsledkem vedení válek a revolucí Spojenými státy americkými. Ty však žádné imigranty nepřijímají, stejně jako další arabské země v postižených regionech. Tito imigranti totiž ani neutíkají před válkou, ale utíkají za sociálním systémem, který Evropa nabízí a tím jej dokážou také přetlakovat a zničit. Například českým důchodcům bude za rok vyplaceno 22 euro jako bonus za veškeré zdražování, ale za každého imigranta se bude vyplácet 6000 euro? Paradoxně naše státy přispějí do fondu EU 6000 euro, aby poté dostaly těchto 6000 euro zpět a k tomu jako bonus imigranta?

Respektuji naše právo a zákony, také mezinárodní smlouvy, ale snad nikdo nevěří tomu, že většina imigrantů se přizpůsobí a bude ho také respektovat. Vždyť oni sami nedodržují své právo. V Anglii si dokonce islamisté budují svá ghetta, ve kterých aplikují islámské právo a za chvíli nám budou měnit Ústavy i zákony, nebo budou vykonávat rovnou na ulici soudce i katy našim národům? Evropa čelí neustálému přílivu imigrantů, kteří nejsou a nebudou kulturně a historicky kompatibilním článkem naší společnosti.

My se nemůžeme bát říci nahlas, že zde imigranty nechceme a že v naší zemi nikoho živit nebudeme. Tato imigrantská invaze ohrožuje suverenitu našich zemí a naši politici, i když říkají, že imigranty nechtějí, přijmou je a stejně tak přijmou i kvóty podle unijního diktátu a před voliči se budou tvářit, že oni za to nemohou, že to všechno ta Evropská unie a její smlouvy. Vždyť toto jsme již mnohokrát slyšeli, u vás i u nás. Nevěřte současným ani předchozím politikům, protože oni nic napravovat nebudou. Nakonec od nich uslyšíte, že bez imigrantů nebude na důchody a že vlastně my tyto imigranty potřebujeme. K čemu bychom tak potřebovali negramotné a nevzdělané lidi bez možnosti uplatnění na trhu práce? My potřebujeme pracovní místa nejprve pro vlastní lidi a pak se můžeme bavit teprve o cizincích, kteří tu či onu práci zastanou a za jakých podmínek.

Dlouhé roky varujeme veřejnost před nekontrolovaným přílivem imigrantů, bruselským diktátem, a přesto nás lidé neposlouchali. Nyní, po letech, kdy jsme varovali před imigrací, multikulturalismem a Evropskou unií, pomalu dochází na naše slova, která většina nechtěla ani slyšet. Lidé tuto problematiku vnímají a musí si přiznat, že jsme měli bohužel pravdu.  Do Evropy připlouvají především muži v aktivním věku, kteří jako první invazní skupina zaujmou pozice a poté přesunou i své rodiny na dobitý kontinent. Nepřipomíná vám to něco? Obdobná situace již byla několikrát v Evropě a trvalo mnoho století, než se podařilo vyhnat muslimské okupanty zpět za hranice Evropy.

Stojíme dnes, stejně jako i v naší historii, před důležitým mezníkem dějin Evropy. Zda právo jednotlivců a menšin je důležitější než právo většiny žít v relativně svobodné, bezpečné a silné společnosti. Osobně nevěřím ani v uklidnění situace, neboť mír na středním východě a globálně v Africe není na pořadu dne a sama Evropa nyní řeší pouze následky, aniž by řešila příčiny problému. Setkal jsem se i s tím, že muslimové, kteří u nás žijí tvrdí, že nemuslimové jsou extrémisté, popřípadě nám chtějí tito muslimové diktovat, co si máme myslet, co máme dělat, čeho se máme nebo nemáme bát a jaké hodnoty máme či nemáme vyznávat. My se nehodláme přizpůsobovat a nenecháme si vzít naší svobodu.

Jsem velice rád, že tu mohu být dnes s vámi a vidět zde mnoho odvážných mužů a žen, na které musí být jejich vlast a národ právem pyšný. Jsem zde s lidmi, kteří se nechtějí nechat zlomit sebevražednou politikou EU a nájezdy beduínských kmenů. Ani já, ani vy nedáme své děti dobrovolně do rukou náboženských fanatiků, kteří šíří pouze strach, zkázu a zlobu.

Buďme proto aktivní, spojte své síly a postavme se na odpor proti tomuto systému, který svůj národ žene do záhuby!

Děkuji Vám přátelé!