GLOSA: Úsvit plný zlodějského zatmění

Narodni-listy 20. ledna 2016 Při cestování Prahou můžete narazit na ledacos, co vás překvapí a zároveň poučí. Jdu vám takhle do metra a u vchodu rozdávají rozličné reklamní tiskoviny. Někdy vezmu, někdy ne.  Včera jsem vzal. A jak je člověk zvyklý, letmo přehlédne obsah a zapomene. Ale včera ne. Podívám se a s cuknutím si řeknu: „Dělnické listy? Že mě nic Pražáci neřekli a vlastně, vždyť ty u vchodu neznám, ty nechodí na naše pravidelné pražské schůze.“ A zadívám se pozorněji. Tiskovina nejsou Dělnické listy, ale jakési Národní listy, vydávané odpadlíky od Okamury a skupinkou jurodivého „broukologa“ Konvičky.

Všechno bylo prakticky totožné, grafika, rozložení stránek a i na první pohled radikální obsah. Co mě ale velice nazdvihlo, byla větička v titulku o uprchlické vlně tsunami. Že si vezmou grafiku, no dobrá. Je pěkná, zkrátka profesionální. Ale že budou vykrádat program, používat stejná slovní pojení, jako my „dělníci“, tak to je už vrchol! Můžete namítnout, vždyť nemáte „tsunami“ patentované a každý to může používat. Ano, ale!

Já se ptám, kde byl na 1. máje 2009 jakýsi Konvička, kde byli současní Okamurovi odpadlíci a vlastně i Okamura sám? Na 1. máje 2009 v Brně pronesl slova o uprchlické vlně tsunami předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas a byl za to odsouzen prorežimní justicí. Byla to slova prorocká a pravdivá. Bohužel pro Evropu.

V tomto případě nejde o to, že bychom s dětskou umanutostí trvali na tom, že co řekneme my „dělníci“, tak je navěky a můžeme to používat jen my. Jde o to, jak ti dnešní, vyrojivší se  protiislámští bojovníci jsou ideově vyprázdnění a své názory, ale i slova, musí někde opisovat. A vlastně vykrádat. A u těch od Národních listů to je vidět. Ukradli politickému podnikateli Okamurovi stranu a nyní v tom pokračují. Inu, zvyk je železná košile. Kradu včera, kradu dnes a budu krást příště.

Samozřejmě chápu, že si nyní kladete otázku: Máme se bát takové masivní (za parlamentní peníze) kampaně? Nemusíme! Já jsem se ptal oněch rozdávajících, jestli jsou stranicky organizovaní anebo to dělají za peníze. Řekli mě, že to dělají za peníze a sami měli zmatek, jestli ti z tzv. Národních listů jsou od Okamury anebo od těch druhých.

Pánové od Konvičky a další. Víte v čem je síla DSSS a jejích myšlenek? My si nemusíme najímat na distribuci propagačních materiálů brigádníky, my si to distribuujeme sami, protože my těm myšlenkám věříme, nám za to nemusí nikdo platit.

Uprchlickou vlnu konvičkou nezastavíš, ale s dělnickou stranou ano!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS