Jak čelit hospodářské krizi

Cer

Vážení občané!

Přinášíme vám návod, jak skutečně čelit probíhající hospodářské krizi, z celé události si odnést cenné poučení a omezit možné materiální škody.

Čím jednoduše popsat současnou ekonomickou krizi?

Krize je způsobena tím, že lidé a podnikatelé byli nalákáni do úvěrů, které mohli splácet jedině potud, pokud si jiní brali stále větší objem úvěrů. Jakmile se tato pyramidová hra začala zadrhávat, začínají mít ti, co si vzali úvěry nejpozději, nebo jich mají hodně, problémy se splácením.

Jak to, že bylo možné lidi takto jednoduše nalákat, to je nikdo nevaroval?

Systém (politický a ekonomický) byl rád, že si lidé berou půjčky, stávali se více závislými. Vytvářel se umělý ekonomický blahobyt. Lidé si dopřávali více, než co si mohli reálně dovolit. Dokonce je za to před pár lety pochválil i prezident Václav Klaus ve svém novoročním projevu. To už bylo v době, kdy bylo jasné, že bude problém.

Co z toho systém má, že jsou lidé zadluženi a v problémech?

Mnoho. Především, pokud máte hypotéku, musíte neustále splácet, abyste nepřišli o bydlení. Zadruhé, pokud hypotéku nesplatíte, banky vám nemovitost zabaví a mnoho z prostředků, které jste zaplatili, jim připadne i s úroky. A zatřetí, pokud si všichni berou vysoké úvěry, sami si uměle zvyšují ceny, které musí za bydlení platit. Když to sečteme a podtrhneme, zadlužení a vystrašení lidé, kterým hrozí exekuce a ztráta střechy nad hlavou, jsou lépe manipulovatelní. Jediný problém pro systém představuje skutečná opozice, která poukazuje přímo na parazity, kteří z této lichvy profitují a řídí ji.

Co by měli lidé dělat?

Několik jednoduchých věcí. Pokud máte dluhy a můžete je splatit, udělejte to. Pokud nemůžete, poraďte se s právníkem. Platí, že pokud na banku vytvoříte dostatečný nátlak, můžete na tom jen vydělat. Banky se bojí o své úvěry víc, než si myslíte, a určitě vám teď nebudou chtít hned zabavit nemovitost. Těžko by ji prodávaly. Pokud tedy dlužíte bance 90 a více procent ceny nemovitosti, nemovitost jí prakticky patří, a pokud ji dotlačíte k lepšímu splátkovému kalendáři, můžete platit i méně než nájem, a nemovitost vám stále patří.

Co ale potom, pokud nesplatím - mohou na mě přece vyhlásit exekuci, ne?

Úvěr je jištěn kupovanou nemovitostí, takže banka může vaši nemovitost vydražit. Vy máte ale v nemovitosti trvalý pobyt a nelze vás jen tak vystěhovat na ulici. Exekuci na váš plat vyhlásit většinou nemůže. Je navíc dost nereálné, že by někdo dům nebo byt i s vámi koupil v dražbě, když v něm máte trvalý pobyt. Hodnota takové nemovitosti je poloviční, nebo ještě nižší než normální tržní cena. Proto banka nemá důvod k dražbě – přišla by o peníze.

Nejsou takové rady neetické?

Nejsou, zahraniční velkokapitál se k našim občanům chová jako lichvář a brutálně omezuje všechny demokratické politické alternativy obrany, jako je Dělnická strana sociální spravedlnosti. My se jen bráníme a zároveň bráníme i zájmy občanů. Co je neetické, je především takováto lichva.

Co dále by měli lidé dělat?

V takových těžkých časech je nezbytné mít jistotu dobré práce, jedině tak lze úvěry splatit.

Takže pilně pracovat?

To nemusí stačit, vlády odvážejí výroby a služby do zahraničí za levnými cizinci. Kdo v našem systému jen poctivě pracuje a nereptá, je pro vládu vítanou ovcí a svou pokorou její pozici jen posiluje. Zde je účinná jedině politická obrana. Je nutno aktivně se domáhat svých práv, než bude pozdě.

Tedy volit Dělnickou stranu sociální spravedlnosti?

Minimálně. Ale tento pasivní přístup nemusí stačit, podporujte nás aktivně i mimo volby - pro další možnosti se zeptejte na e-mailu: info@dsss.cz

Proč je politika tak důležitá?

Pokud budete zodpovědní na osobní nebo rodinné úrovni, nezodpovědné jednání státu může vaše snahy zcela zmařit. Především vy se sice zbavíte dluhů, ale stát je na váš účet nadělá a bude vás nutit je platit z daní. Pokud tedy aktivně nepodporujete Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, znehodnocujete šance své i vaší rodiny na úspěšné přežití i budoucí prosperitu. Ignorací politiky ignorujete budoucnost vašich dětí.

Není jiná strana schopna tyto problémy řešit?

Jedině DSSS. Jak vlády ODS, tak vlády ČSSD dělaly vše pro to, aby se lidé dostali co nejhlouběji do dluhové pasti. Jejich odpovědí na krizi jsou jen další dluhy pro ČR a její občany. Dělnická strana sociální spravedlnosti se hodlá aktivně postavit takovému vysávání občanů a tunelování státu.

Jak konkrétně se podílely tyto strany na zadlužování?

Prodej bank zahraničnímu velkokapitálu, úspěšné vytunelování národního majetku, převod nevymahatelných pohledávek na stát, někdy maskovaný jako očista bank, jindy jako protikrizové opatření, vojenská tažení, bezhlavé miliardové podpory nepřizpůsobivým občanům, lákání kriminálních existencí ze zahraničí a jejich podpora… Dělat dluhy bylo jediné, co tyto vlády ODS, ČSSD a satelitů uměly a umějí. Teď, když jim už nechce půjčit ani ten jejich zahraniční velkokapitál, tak si chtějí půjčovat přímo od občanů.

A co KSČM, ta se přeci na tom nepodílela, stejně jako DSSS?

KSČM je nyní na okraji zájmu. Podíl viny na současném dění má KSČM pochopitelně menší, ale to se může rychle změnit. Bolševismus je ideologie, která sloužila velkokapitálu, pokud potřeboval zajistit brutálním způsobem vymahatelnost dluhů. Pokud jsou ztráty, co udělá velkokapitál? Donutí stát, aby ztráty znárodnil. To se na západě masově děje, mají tam bolševismus, akorát si neříkají komunisté.

Není to trochu příliš nařknout vyspělé západní země z toho, že provozují komunismus / bolševismus? Nikdo nikomu majetky nezabavuje?

Bohužel majetky prakticky zabavují. Pokud například vláda USA převezme odpovědnost za obrovské ztráty pojišťovny AIG a nutí daňové poplatníky je platit, zabavuje jim tím majetek. Ty ztráty přitom znamenají zisky jiných bank, které by v případě krachu nikdo neplatil. Podobně se chovají i ostatní „západní“ vlády. Jde tedy o zabavování majetku velmi chytře, kdy vám sice zatím ponechají kontrolu, neboť vědí, že sami nejsou schopni s vašim majetkem hospodařit, ale budou vás pomocí daní okrádat. Ty daně nepůjdou na rozvoj státu a vaše blaho, ale na prospěch finančních skupin. To jednoznačně odmítáme. Zde máme nulovou toleranci s režimem.

Jaké jsou navrhované recepty DSSS?

Jednoduché a účinné. Zabránit zahraničnímu kapitálu, aby nás zatahoval do svých pyramidových her, tj. odmítnout záchrany bank. Jakákoliv pomoc bude soustředěna na občany ČR a projekty českých firem, tedy ani daňové úlevy na montovny s cizinci, ani pomoc de facto cizím bankám. Dále odmítnutí nést náklady pyramidových her, které hraje velkokapitál v jiných zemích, tj. například vystoupit ze Světové banky, nepůjčovat cizím zemím, jako se nedávno stalo v případě Lotyšska. Soustředit se na vlastní soběstačnost a potřeby. A naprosto nejdůležitější bod - požadovat po bankách stoprocentní krytí úvěrů vklady a zrušení centrální banky jako věřitele poslední instance, aby se tak zamezilo možnosti takové pyramidové hry vůbec rozjíždět. Více najdete v našem Ekonomickém programu.

Mnoho lidí ale získalo kvůli přílivu zahraničního kapitálu dobře placenou práci, to by o ní jako přišli?

Málokdo si uvědomuje, z čeho je jeho práce ve skutečnosti placena. Všichni vědí, že montovny automobilů dostaly štědré daňové prázdniny, a dokonce dotace od státu. Minimum lidí ale ví, že stejné, nebo dokonce i ještě větší úlevy dostaly i firmy z oblasti služeb, kde teď pracují v kanceláři. Tyto firmy shrábly obrovské dotace a zlomek z toho vám dají na platu. Z daní si je platíte. Navíc nemáte jistotu zaměstnání, a pokud pracujete v mezinárodní bance, je vaše místo stejně ohroženo. My plánujeme všechny dotace, co směřovaly do montoven a kanceláří zahraničních firem, směřovat k českým lidem a firmám. Platí, že kdokoliv, kdo se živí prací, na programu DSSS masivně vydělává.

DSSS je tedy stranou, která sebere dobrá pracovní místa lidem ze zahraničních firem?

Ne. To je další absolutní nesmysl. O nemalou část plodů vaší práce vás naopak může připravit pád této finanční pyramidové hry. Na pyramidové hře totiž vydělává zlomek lidí, kteří stojí na vrcholu při jejím rozjezdu. Tam zcela určitě nikdo z ČR není. My jsme stranou pro všechny, kteří odmítají výše popsané vysávání majetku z kapes lidí finančními skupinami. Pokud máte velkou mzdu, platí, že vaše daně jsou ještě větší, a navíc ani nejdou na věci prospěšné vám, vaší rodině a národu jako celku. Má tedy smysl řešit smysluplnost vašich největších výdajů, tj. daní a dále splátek za hypotéky a jiné úvěry. V obojím stojíme na vaší straně. Co budete dělat, až vám banka neprodlouží úvěr, hypotéku nebo v důsledku poklesu poptávky přijdete o zakázky a nesplatíte úvěr?

Jak chcete splnit alespoň část programu, DSSS je malá strana? Nepřijde můj hlas nazmar?

Dělnická strana sociální spravedlnosti je dnes největší mimoparlamentní strana. Máme přitom obrovský vliv, byť nepřímý. Pokud totiž začneme upozorňovat na nepravosti systému, systém se okamžitě snaží řešit alespoň některé následky svých nepravostí, jen aby nám nevzrůstala podpora. Tedy, pokud podpora DSSS začne růst, bude klesat drzost systému v oblasti jak podpory velkokapitálu, tak kriminality a jiných sociálně patologických jevů. Tedy i z malé podpory jsme schopni vytěžit maximum a váš hlas pro DSSS nebude nikde slyšet více.

Vaše Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS)