Ke stranické plnoletosti aneb 18 let boje za národ

Banner-fb-18-let 18 ledna 2021 Dne 18. ledna 2021 slaví dělnická strana 18 let od svého založení. Ohlédneme-li se zpět tokem času tak zjistíme, že od samého začátku strana věděla, co chce a vážností témat, která nastolovala, dokazovala svojí zletilost již od počátku. Hned věděla, co chce. Pevnost názorů, neměnnost postojů a zásadovost s odvahou funkcionářů a členů, to bylo to, čím se strana mohla chlubit od samých začátků. Však také vládní moc reagovala soudním rozpuštěním původní Dělnické strany. Bezprostředně po tomto zákazu v roce 2010 vzniká současná Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), plně a bezvýhradně navazující obsahově i personálně na původní Dělnickou stranu.

Ano, vlasteneckých stran je na české politické mapě několik, ale žádná nemá prvenství, co DSSS. Oním prvenstvím bylo vyslovení slova migrace – nelegální migrace. V roce 2009, kdy nikdo z opozičních, natož parlamentních politiků toto slovo nevyslovil s obavou, to byla právě DSSS, která v Brně na oslavě 1. máje, ústy svého předsedy promluvila o „imigrační vlně tsunami“. Však také prorežimní politická policie, prokuratura a soudy zapracovaly a postavily předsedu strany a nejvyšší funkcionáře před soud, který je v prvním polistopadovém politickém procesu odsoudil k vysokým trestům, podmíněným trestům. Jestli do této doby nebyla strana plnoletá, tak tehdy plně dospěla. Její představitelé se stali prvními polistopadovými politiky, odsouzenými za politické názory a projevy.

Jak již bylo psáno, je v republice několik vlasteneckých politických stran a hnutí, které mnohdy působí i mnoho let. Někdy se mi ale zdá, že některé z nich nikdy nedospějí, protože stále připomínají malé dítě nad rýžovým nákypem, které ho vztekle prská na všechny okolo, když se jim něco nelíbí a také z důvodu, že nic jiného neumí. Prostě jen po dospělém (DSSS) prská onen nákyp, jako jediný svůj program, který tímto považuje za jedinečný.

Od samého počátku své činnosti se DSSS účastnila všech parlamentních, krajských či obecních voleb, protože to vždy považovala za jedinou možnost, jak ovlivňovat a určovat politiku podle svého programu. Strana vždy vyznávala cestu voleb, což je jeden z dlouholetých faktorů plnoletosti. Důkazem dospělého chování strany je její připravenost spolupracovat s každým, u koho se dá najít průnik programových bodů. Vždy se jednalo s příbuzným politickým subjektem ve snaze netříštit vlastenecké síly a nelpět na úzkých stranických zájmech. Mnohdy měla strana dojem, že jedná s dospělým, a ono se nakonec z toho vyklubalo jednání s dítětem, a ještě k tomu hloupým. Přesto nikdy strana neztratila vůli po spolupráci.

Co přát straně do dalších let? Stále dospělé chování, statečnost, moudrost a zkušenost starého bojovníka. DSSS dosahuje plnoletosti v čase, který je pro republiku a Evropu bouřlivý a přelomový. Není to jen covid, ale mám především na mysli nebezpečí neomarxistického šílenství, experimentů fanatických levičáků, mající v EU rozhodující moc. V době, kdy se k moci derou fanatičtí vyznavači neřízené migrace, svobodné konzumace drog a plíživého odebírání majetku soukromým osobám – Piráti, je potřeba na straně vlastenců politický subjekt jako je DSSS. Protože jedině společně jsme schopni být rovnocenným soupeřem těm, kdož chtějí prosadit pseudoliberální šílenství v naší zemi.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS