KOMENTÁŘ: Bydlení podle Šabatové – do každého domu jedna cikánská rodina

29. prosince 2014 Před koncem roku dala o sobě opět vědět ombudsmanka Šabatová, která se snaží dokázat, že tento úřad je tu proto, aby se zastával ne řádných a zákonů republiky dbalých občanů, ale že je tu k ruce potencionálním islámským teroristům a nepřizpůsobivým individuím. Slušný občan se dovolání nedomůže, ale ti druzí mají dveře u Šabatové otevřené.

Podle nejnovějšího úletu ombudsmanky jsou v ohrožení realitní kanceláře, které podle instrukcí svých zadavatelů nenabízejí byty cikánům. Vše bylo dokázáno agenty – provokatéry, kteří volali do realitní kanceláře a když řekli cikánsky znějící jméno, tak nabízený byt pro ně nebyl, neboť si majitel domu nepřál je mít mezi nájemníky (oni by si to nepřáli  ani sami nájemníci). Tito agenti to ihned udali ombudsmance, která nyní hrozí soudy.

Jednou z hlavních polistopadových změn bylo obnovení soukromého vlastnictví a ústavně byla zakotvena jeho nedotknutelnost. A právě onu nedotknutelnost hodlá, ve jménu zvrácené multikulti vize, Šabatová narušit. Tento disidentský zplozenec a odnárodněná pravdoláskařka hodlá diktovat soukromým vlastníkům, koho si ubytují ve svých nemovitostech. Toto je opět důkaz, že zde bují rasismus naruby, kdy je určitá skupina obyvatel nadřazena jiným občanům, je vyjmuta mimo zákony republiky a požívá zvýšené ochrany státní a policejní moci. Je 25 let po listopadovém převratu a politický vzduch zde stále otravují pravdoláskaři, falešní humanisté a za cizí peníze financované „neziskovky“. Jsme nuceni poslouchat kázání různých halíků či šabatových a dalších.

Celý problém tkví v jedné jediné věci. Slušní majitelé domů (nepočítám mezi ně různé spekulanty, pronajímající cikánům malé cimry, kteří jim za ně platí horentní sumy, získávané od státu jako příspěvek na bydlení) nechtějí pronajímat cikánům byty ve svých domech ne proto, že by byli předpojatí rasisté a řekli si: „nebudeme byty pronajímat černým“, ale moc dobře vědí, co by jim možná hrozilo. Ano, může se samozřejmě stát, že se do domu přistěhuje cikánská rodina, která se bude řádně chovat podle nájemní smlouvy, a ostatní nájemníci o ní nebudou, jak se říká, ani vědět, ale bohužel realita je jiná: neplacení nájmu, hlučné mejdany do rána (mnohdy podle výplaty dávek), devastace bytu či společných prostor, a to nemluvím  v krajních případech i o vykrádaní bytů. To není předpojatý autorův rasismus, ale jednak jeho vlastní zkušenost a zkušenosti těch, kdož s nimi bydleli v jednom domě. Jen se běžte zeptat, kavárenští liberálové, obyvatel Krupky, Duchcova či litvínovského Janova. To se dozvíte příběhy. Ale vy se zeptat nepůjdete, protože by to zcela rozbilo vaší zbytečnou společenskou existenci. Takové, jako jste vy, si můžeme klidně dovolit hodit přes palubu politicko – společenského dění, slušní občané si jen oddechnou.

Problém je tedy v tom, jak se cikáni a další nepřizpůsobiví ve většině chovají (čest výjimkám). Ano, mluvíme o výjimkách slušného chování a nemluvíme o výjimkách neslušného chování. Takže ti z řad cikánského etnika, kdož se chovají podle společenských a právních norem, by měli tlačit na tu většinu, díky které jsou házeni do jednoho pytle. O to by se měla postarat Šabatová a její banda. Proč se disidentka nezajímá o mladé rodiny s dětmi, které nemohou najít kvalitní ubytování, i když řádně pracují, proč se nezajímá o staré lidi, kteří stěží platí deregulované nájemné, proč se nezajímá o skutečné křivdy páchané na řádných, pracovitých a zákonů dbalých občanů? Protože tam kvůli nim není. Ona plní jiná zadání od někoho jiného, sedícího mimo tuto republiku…

Majitelé domů mohou být rádi, že ombudsmanka nenavrhla kvótu, že v každém domě musí bydlet jedna cikánská rodina, na jejíž nájem by se z poloviny skládal majitel domu a na druhou ostatní nájemníci. Vůbec bych se tomu nedivil, protože když je Šabatová schopna otevřít dveře nekontrolovatelné islamizaci země, tak toto by byla jen maličkost.

V zemi, kde by vládla skutečná národní vláda, předkládající zákony národnímu parlamentu, by nemohla být Šabatová ombudsmankou, anebo by byla zbavena úřadu a možná i posléze svéprávnosti. Rozhodně odmítněme tyto zvrácené vize sociálního inženýrství a postavme hráz snahám upřednostňovat jedny na úkor druhých kvůli barvě kůže.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS