KOMENTÁŘ: Důsledek vymývání mozků – upadající školství

Dsss2 25. července 2019 Kupoval jsem nedávno chléb v prodejně soukromé pekárny a ve frontě přede mnou bylo několik asi tak třináctiletých chlapců. Samozřejmě s mobily jako pádlo a v hrsti kovové koruny. Dohadovali se o tom, kolik zakoupí sladkých koláčků. Nevěnoval jsem jim zvláštní pozornost až do doby, kdy položili své peníze na pult. Prodavačka požadovala další peníze, aby zaplatili objednané. Další peníze neměli a prodavačka začala zápolit s pokladnou, aby správně zadala objednávku. Zeptal jsem se těch chlapců, proč si to nespočítali a neporučili si jenom to, na co mají peníze. Odpověď mi doslova vyrazila dech: „Jak bych to věděl?“ Pokusil jsem se o diskuzi otázkou, to neumíš malou násobilku, anebo proč si to nespočítáš na tvém mobilu? Odpovědí bylo, že malou násobilku se neučili a mobil mají na jiné věci.

Nebyl jsem schopen pochopit, jak je to možné. Vzpomněl jsem si na svoje klukovská léta. Byl jsem o rok starší, stál jsem před zkušební komisí a dělal závěrečnou zkoušku na základní škole. Naše základní vzdělání končilo 8. třídou a nikdo se nás neptal na násobilku, protože jak se říkalo „kupecké počty“ byla samozřejmost! Ve 14 letech jsme uměli řešit slovní zadání, rovnice, trojčlenky a dokonce jsme uměli počítat na logaritmickém pravítku. Pythagorova věta byla povinností, protože bez ní se nevytvoří pravý úhel. Bez matematiky se nepostaví dům a ani nic jiného. Potom mě došlo, že jsou matematicky vzděláváni v době „liberální demokracie“ (což je také protimluv). Člověk, který po tzv. sametové revoluci neztratil schopnost myslet, se ptá proč? Odpověď je jednoduchá, protože tento režim potřebuje hlupce, kteří se dají lehce zotročit. Mnohdy systém školství bohužel jenom podporuje lenost a pohodlnost dětí k jakékoliv činnosti.

Je pravdou, že matematika není jednoduchá věda, ale odpor k ní se tady pěstuje už celých třicet let! Matematika v první řadě vede k exaktnímu a logickému myšlení a je základem většiny vědních oborů a dokonce i hudby. A toto myšlení v dnešní době není žádoucí! Moji předkové říkali, že když se nějaký orgán nepoužívá, tak zakrňuje. Takže je potřebné nepoužívat paměť, aby si mnozí odchovanci našeho školství nepamatovali, co bylo včera. Z vlastních poznatků mohu potvrdit, že odpor k matematice začíná někdy u učitelů, kteří ji neumějí učit a dokonce ji ani sami neumějí. A pak se naše „elity“ diví, že průmyslu chybí pracovníci, a to řemeslníky počínaje a konče techniky ve všech oborech.

Problém českého základního školství je to, že v nemálo školách se učí ještě postaru, to znamená pouhým memorováním naučeného textu, aniž by žák někdy znal skutečnou podstatu probírané látky a dovedl ji používat později v praxi. Měl by být kladen důraz na praktičnost výuky s výhledem na moderní trendy budoucnosti. Mnozí používají cizí slova, aniž by znali jejich skutečný význam a dělají z občanů hlupáky. Nikdo mě nevysvětlil, jak hraní dětí na základní škole, které platíme z našich daní, přispívá k rozvoji jejich osobnosti v oblasti sociálního chování. Ptám se, jak to přispívá ke zlepšení společenských problémů? Vždyť na našich školách vládne často šikana nejen žáků, ale i učitelů.

Společenskopolitická vrstva, která se objevila po státním převratu, kterému říkají „sametová revoluce“, k udržení svého postavení vypracovala opatření, jak převychovat ostatní, aby jim nesebrali jejich prebendy. Ve svém sociálním inženýrství nenechali kámen na kameni. Uvrhli většinu obyvatel do kolotoče práce, půjček a exekucí, a říkají jim, ale máte svobodu! Nikomu nevadí, že je to argument, který je asociální.  

Díky tomu, že neuplatňujeme zkušenosti našich předků, tak to může vést k zániku naší národní svébytnosti. Zde platí staré přísloví: „Národ, který nezná svou minulost, je nucen si ji v budoucnosti zopakovat!“. Proto je kupříkladu vojevůdce Jan Žižka prezentován v učebnicích jako lapka. V dalších příkladech bych mohl pokračovat dál. Je jen otázkou, jak dlouho to budeme snášet!

Ivo Vlk