KOMENTÁŘ: Genocida bělochů v Jihoafrické republice

Dsss 14. června 2016 Co se týká lidských ras na naší planetě, tak je stoprocentně jisté, že bílá rasa vymírá a je v naprosté menšině oproti ostatním. Samozřejmě hlavní podíl mají světovládci, u nichž jsou často běloši na černé listině, ale bohužel se tato tragédie odehrává například v Jihoafrické  republice (JAR), kde gangy den co den zabíjejí, znásilňují a tyranizují bílé obyvatele. To, čeho jsme dnes svědky v některých evropských zemích, kde dochází k podobným incidentům, kdy imigranti napadají a znásilňují původní obyvatele, tak v JAR je toto vidět ve velkém měřítku denně.

Podle výpovědi jedné ze znásilněných žen, prezident státu Zuma, který čelí kauze zpronevěry a rozkrádání státních financí prohlásil, že rasisté mohou být jen bílí. A nikterak se nepodílí a zřejmě ani nechce se podílet na zastavení genocidy bělochů. Podle statistik z 25 obviněných ze znásilnění, soudy 24 propustí na svobodu. Známý je i případ, kdy žena šla nahlásit znásilnění na policii a kde jí samotní policisté znásilnili následně také.

Co se týká „českých“ médií, je asi zbytečné konstatovat, že tato zaprodaná sebranka, takové informace zveřejňovat nebude, jsou pro ně přece mnohem důležitější zprávy, které lidé „potřebují vědět“. Například, že nějakému politikovi někdo kopl do auta anebo že pan Karel z Turnova přišel o dovolenou v Turecku atd. Mezi tyto „tragické a zdrcující“ zprávy hlavního televizního vysílání se jistě nějaká „obyčejná“ genocida nemůže vejít. A tak tedy za nezájmu médií a politiků každý den dojde v JAR k mnoha znásilněním, kdy podle svědků gangy bílé ženy nejen hromadně znásilní, ale poté dochází k takovým krutostem, že ženám jsou na tělo přikládány rozpálené žehličky a dochází k popáleninám na 75% těla. Toto je hlavně v Johannesburgu zřejmě nový trend, s takovou nenávistí týrat ženy a nutit jejich muže tomu přihlížet. Poté často dojde k umlácení muže k smrti. Na internetu jsou videa a svědectví k tomuto tématu dostupná, ovšem pokud máte slabý žaludek či citlivou povahu, pak raději doporučuji nedívat se. Sám jsem po těchto informacích a dokumentech zažil pár bezesných nocí. Tento krutý osud obyvatel JAR je varováním pro nás všechny v Evropě, protože brzy může přijít den, kdy i my samotní či naše milované ženy budou v Evropě vystaveny podobným ukrutnostem. Nelegálních imigrantů přibývá a s nimi přišlo i násilí v podobě napadání, okrádání a znásilňování. Své o tom ví jistě např. Švédsko, Francie, Německo, Belgie a další státy.       

Pokud se nespoléháte jen na zprávy a informace z prolhaných masmédií a hledáte si informace sami, pak jistě objevíte kruté statistiky násilných trestných činů v evropských zemích, které jsou nám záměrně zamlčovány. Nedávno jsem poslouchal na kanálu YouTube slova moudrého náčelníka indiánského kmene z Jižní Ameriky, který řekl: “Bílý člověk je natolik otupen a sláb, že pouští své nepřátele do svého domu bez boje“. A nezbývá než souhlasit, že jsme natolik slabí a otupení, že jen přihlížíme zkáze našeho rodu a naší budoucnosti. Hlas lidu není slyšet z ulic a náměstí a s tímto přístupem se klidně může stát, že i naše Evropa bude taková novodobá JAR. A proto je nutné, aby všichni slušní lidé nemlčeli, nehleděli na své osobní oběti a bránili se zotročení od Nového světového řádu. Jak praví jedno moudré přísloví – Zlo, faleš a bezpráví vládne jen proto, že dobří lidé mlčeli.

A závěrem bych chtěl vzkázat bílým Jihoafričanům v jejich nelehkém přežívání ve vlastní domovině, že mají naši podporu, pochopení a jsme vždy připraveni podat pomocnou ruku, pokud jen to bude v našich silách a možnostech. Za lepší zítřek JAR a Evropy!

Josef Kozák