KOMENTÁŘ: Je to pro vaše dobro!

Dsss2 8. prosince 2021 Před pár dny soudní autority prohlásily, že vládní zavření okresů bylo v rozporu se zákony republiky. A nic se neděje. Žádné hledání viníků, vyvozování odpovědnosti a příslib, že se to nebude opakovat. Ze Strakovky se line ticho. Zpupné ticho. Vzpomeňme na současnou vyhlášku o povinném očkování osob nad 60 let, která vejde v platnost, i když nastupující vláda jasně deklarovala, že vyhlášku zruší. Ale přesto vláda tlačí do Sbírky zákonů úplně zbytečnou vyhlášku s jepičím životem. Zde je vidět jasná ukázka arogance moci.

A co na to říká významná část obyvatelstva? Když se na to mnohých lidí ptáte, že vláda v „době pandemické“ vydává vyhlášky a rozhodnutí, které jí kupříkladu Nejvyšší správní soud opakovaně smetává ze stolu a vláda je vydává znova a znova, tak slyšíte jen: „Vždyť je nebezpečná doba a oni to dělají pro naše dobro, abychom nepomřeli, aby se covid nešířil, aby se zachránili životy seniorů“…, bla, bla bla. 

Ano, pro naše dobro. To je věta, která mě děsí, protože šířením dobra může dojít ke katastrofě. Oni to nedělají kvůli našemu dobru, oni vše činí proto, aby si dokázali svoji moc a také, že direktivy z Bruselu hovoří jasně. Mnozí lidé si vůbec nedělají hlavu, že začíná pozvolné a mnohdy i trvalé omezování občanských svobod. Právě ti, kteří blahosklonně mávají rukou nad ztrátou občanských svobod, by si měli uvědomit, že zanedlouho může nastat doba, kdy onen pověstný covidový náhubek nebudou mít jenom na obličeji, ale ve všech oblastech života a „vyhláškový náhubek“ je bude provázet všude. A to bude pozdě hrozit pěstičkou a bušit na dveře stranických sekretariátů, co to dopustili.

Dochází k paradoxní věci, že strany, jako je Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), jsou aktivní v odporu proti vládním opatřením, které ohrožují občanské svobody. Proč paradoxní? Vysvětlím. Několikrát se stalo, že studenti vysokých škol oslovili předsedu strany anebo mě, když psali seminární práci, bakalářskou práci či diplomku o stranách, jako je DSSS, anebo přímo o DSSS. Pokládali otázky a mnozí je začínali slovy: „Vy, jako antisystémová strana...“ Ano, DSSS je tak antisystémovou stranou, že před každými volbami deklaruje nutnost změny, v  zastupitelstvech obcí naši zástupci pracují konstruktivně ku prospěchu místních občanů. A je to taky DSSS, která od začátku covidové centrifugy varuje obyvatelstvo před nebezpečím nevratných ztrát základních občanských svobod. Proto se v nedávných týdnech představitelé a členové strany zúčastnili a zúčastňovat se budou všech protestních akcí proti zavádění povinného očkování či omezování svobod občanstva.

Nevím jak vy, ale já mám zkušenost, že když mi někdo říká, že je to pro mé dobro, tak to vždy dopadne tak, že toho „černého Petra“ mám já. Ale i z našich dějin známe příklady páchání dobra. V roce 1939 to s námi Němci mysleli dobře a v roce 1968 to s námi zase době mysleli Sověti. Proto nabádám občany, kteří si neuvědomují nebezpečí svazování jejich nezadatelných práv ve jménu toho, že v rámci „epidemie“ se porušuje zákon a ignoruje se rozhodnutí soudu, aby si uvědomili, že se hraje i o jejich budoucnost. Jestli chtějí žít život občanů, kteří se svobodně rozhodují, konají a mluví, anebo přežívat jako ti, kteří jsou loutkami a hříčkami v rukou mocných.

Pamatujme si, že kdo to s námi myslí dobře, že přestupuje zákon kvůli našemu dobru, tak myslí především na sebe a my jsme jen prostředkem k dosažení jeho cílů.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS