KOMENTÁŘ: Lepšolidi u nás

Dsssnove-barevne_2 13. prosince 2018 Na začátku 90. let jsem se po sjednocení Německa setkal s výrazy „Osisch“ a „Wesisch“. Bylo to vyjádření, jak se má rád východ Německa se západem. Jak mně byl vysvětlen význam těchto těžko přeložitelných slov, jsou to vši z východu a vši ze západu.

V současnosti jsem potkal německé slovo „Gutmenschen“, které se převádí do češtiny jako „lepšolidi“. Je vidět, že i v bohatém Německu mají této skupiny „občanů“ plné zuby. Ale vrátím se k nám do ČR.

Čím se tito „lepšolidi“ vyznačují? Vyprávějí nám, jak máme žít, co dělat, a hlavně co si myslet. Občany s jiným názorem považují za debily, nevzdělance a vesnické balíky. Neustále je nálepkují bolševiky, nácky, kteří nemají právo volit a měli zůstat ve 20. století. Bojí se o svá koryta, a proto dělají kampaně a nepřetržité manifestace proti většině. Neuznávají výsledky demokratických voleb a snaží se zvrátit vše ve svůj prospěch. K tomu všemu jejich činnost slouží cizím zájmům. Vše je placeno a připravováno neziskovými organizacemi, které financuje Open Society Foundations George Sorose, dále americkou, britskou, kanadskou ambasádou a konče fondem Karla Janečka.

Proti ostatním lidem používají petice a různé donucovací prostředky, jako jsou pomluvy, nepodložená obvinění, lži a přepisování dějinných skutečností. Když se nepodrobí po dobrém, tak se podrobí po zlém. Tento kolektivní nátlak se projevuje např. tím, že jiné názory se neříkají nahlas, aby člověk nepřišel o práci. Pro většinu obyvatel je nepředstavitelné, že by byl členem onálepkované strany, nebo kandidoval proti těmto „lepšolidem“.

Agresivita těchto „lepšolidí“ neuvěřitelně roste. Napřed darovali obrovský majetek církvi v pevné víře, že jim za tento majetek bude církev sloužit, šli až před rok 1918. Spletli se, protože církev slouží Vatikánu (tj. majiteli českých restitucí), ale její konzervativní část se ve svých kázání řídí Biblí, tj. božím řádem. Proto skupina feministek podala trestní oznámení na faráře Piťhu za jeho kázání, kde varuje před přijetím Istanbulské úmluvy a s ní spojenému útoku politických homosexuálů. Obyčejní homosexuálové mají např. minimální zájem o registrované partnerství, které jim vydobyli ti političtí svou obrovskou podrážděností. Oni totiž tito „lepšolidi“ „lépe“ chápou rodové otázky a dovolují si řídit i tu církev svatou.

Podobných příkladů lze uvádět velmi mnoho. Tato nová totalitní ideologie, které říkají kulturní marxismus, neboli neomarxismus, určuje, co smí farář v kostele říkat. Tyto feministky by jej rády poslali do vězení, aby nemohl „negativně“ působit na věřící. Jak daleko jsou od upalování na hranicích?

Vládnoucí elity po roce 1990, jsou lidé, kteří nenávidí svůj národ, který je de facto živí a jenom hledí na svoje prebendy. „Lepšolidé“ využívají toho, že lidé jsou stádo, běsnění propadající, když jsou v převaze. Tito zmanipulovaní lidé pak přicházejí k rozumu pomalu. Dá se říci po jednotlivcích, když je život skřípne. Potom litují, že se dali využít. Nenechme se těmito „lepšolidmi“ nadále ovládat!

Ivo Vlk