KOMENTÁŘ: Peníze vládnou světu! Kdo však vládne penězům?

Dsss 6. června 2016 Malá skupina privátních bankéřů vládne ze zákulisí světu. Ovládají nejen FED (Americká centrální banka), ECB (Evropská centrální banka), ale i nadstátní organizace - OSN, Světovou banku, MMF (Mezinárodní měnový fond). Manipulují cenami zlata a stříbra, naprogramovali krizi nemovitostí i bankovního sektoru a cíleně řídí svět na pokraj propasti. Již staletým cílem této peněžní elity je vláda nad světem a zavedení NWO (Nový světový řád). Žádná oběť pro ně není tak velká, aby je zastavila.

Veřejně plánují např. redukci obyvatel naší planety, čipování občanů, ovládání mysli lidí, šmírování soukromí ve stylu Velkého bratra a rozdělení společnosti na elitu a otroky. Již více než 200 let kolabuje pravidelně hospodářství, což není žádná náhoda, ale součást plánu. Tento kolaps přeorganizuje peníze a tím i moc zdola nahoru. Znovu a znovu se necháváme nachytat na stejný a starý trik jen proto, že pouze několik málo lidí chápe, jak funguje náš globální finanční systém. Záměrně komplikovaný, avšak ve skutečnosti zcela jednoduchý.

Pryč jsou ty časy, kdy se platilo např. solí, mušlemi, perlami, kořením apod. Poté nastoupila éra mincí, např. guldenů či tolarů. Označovaly se jako kurentní mince - mince s hodnotou, byly vyraženy z cenných kovů - mince zlaté či stříbrné. Měly hodnotu kovu, z kterého byly vyraženy. Nahrazeny byly mincemi neplnohodnotnými – litinami. Časem vznikaly papírové bankovky - peněžní poukázky, což provázelo vznik bank.

Zlatý a stříbrný standard platil vždy v nejstabilnějších obdobích dějin. Znamená to, že země mohly vydat jen tolik mincí a bankovek, kolik měly ve státních trezorech zlata a stříbra. A to jako protihodnotu tzv. peníze, kryté cennými kovy. Zrušení standardu v roce 1914 umožnilo bankéřům tisknout bankovky v libovolném množství a tím uvrhávat celé národy do chudoby a dluhů, pomocí naplánované inflace, hyperinflace anebo deflace.

První světová válka stála cca 17 mil. životů a nebýt zrušení zlatého standardu, nikdy by k ní nedošlo. V USA ovládl kartel soukromých bankéřů, kteří již ovládali plně Evropu, Americkou centrální banku (FED), a prezident Woodrow Wilson k tomu několik let poté zdrcený a zlomený poznamenal: „Jsem velmi nešťastný člověk. Nevědomky jsem zruinoval vlastní zemi. Nad průmyslovým národem vládnou poskytovatelé úvěrů, kteří jsou navzájem propojeni. Proto růst národa, veškerá naše činnost spočívá v rukou několika jedinců. Jsme jedinou z nejhůře vládnoucích, nejkontroverznějších a nejovládanějších vlád tohoto světa.“          

Od té doby, kdo chtěl znovu obnovit zlatý standard, byl zavražděn anebo svržen. Dolar se stal hlavní světovou měnou a bankéřské rodinné klany bezstarostně okrádaly a dodnes okrádají celé státy a jejich obyvatele. Moderní bankovnictví vyrábí peníze z ničeho. Pokud chceme být nadále otroky bank a ještě si sami chceme hradit náklady na své otroctví, pak nechme banky dál si vytvářet peníze z ničeho. Proces peněz je tak prostý, až nad tím zůstává rozum stát.

V dnešní době je 93% peněz smyšlených a existují jen na obrazovkách počítačů. Většina států je nenávratně zadlužena, platí úroky z úroků a jsou v otroctví mocnářů, kteří opakovaně pořád dokola vytvářejí finanční krize a bankroty. Celá staletí se opakují stále stejná jména, která ovládají vrchol pyramidy a je jedno, jak je budeme nazývat. Je to stále stejná skupina  mocných  a jejich skupin - Ilumináti, zednáři, Černá šlechta, CFR, Trilaterální komise, Bilderberg, Kulatý stůl, Výbor 300, Rotary klub, Římský klub a spousta dalších klubů a zaprodanců, kteří tyto kluby tvoří. Jedná se o stále stejné klany, usilující udržet si nadvládu a moc a vrhat svět do válek, chaosu a utrpení.                                                                                                             

Nepoučitelné, laxní a nevědomé masy lidí stále dokola volí zástupce, jenž jsou loutkami mocnářů anebo se jim neodváží vzdorovat. Svět se musí radikálně restartovat, vrátit se zpět ke zlatému standardu a každý ke své původní měně.                                                                   

Skončím slovy samotných bankéřů: „Bankovní loupež je pro diletanty, skuteční profíci si založí banku. Pamatujte, ať se děje, co se děje, vždycky zvítězí banka.“ Zde je vidno, v jaké pasti bank dnes žijeme, jak trpí národy zadlužením a bankroty. Přesto na všechno negativní existuje cesta a tomu pevně věřím. Doufejme, vytrvejme a bojujme za lepší zítřky a za svobodu národů.                                                                                                                                                           

Tomáš Kozák, předseda MO DSSS Nové Hamry