Komentář: Předražená armáda, která nedokáže ubránit republiku

Dsss2 23. dubna 2019 Podle závazku našich vládnoucích elit se v dalších letech budou zvyšovat výdaje na armádu. Měli bychom se ptát, koho naše armáda brání a kolik toho je schopna ochránit? Hlavní otázkou je, komu slouží, za koho bojuje a koho skutečně chrání? Vláda se zaštiťuje aliancí NATO. Neříká pravdu a tak začnu tím, že ocituji jeden bodze zakladatelské listiny NATO, abych dokázal, že je v ní napsáno něco jiného, než skutečně NATO dělá za pomoci svých lokajů.

„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých vztazích hrozby silou, nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.“

Příklad, jakými mírovými prostředky udržuje NATO ve světě pořádek, jsme viděli v Jugoslávii. Byl bombardován suverénní stát. K tomu přidali vybudování další vojenské základny Bond Steel na území cizího státu (v Kosovu), bez souhlasu OSN! V soupisu takových mírových prostředků bych mohl pokračovat.

Jak daleko je k začátku války? Stačí se podívat, na kolika místech světa se válčí, a dokonce máme válku doslova za humny, a to na Ukrajině. Tam NATO předvedlo mistrovské dílo, protože bojuje Slovan proti Slovanovi! Hrozí nám mezinárodní terorismus. Nemusím být špičkový vojenský analytik, aby mě bylo jasné, že česká armáda je za velké peníze se všemi těmi profesionály k ničemu. Nemá předpoklady ubránit ani sama sebe!

Nemá dostatek výzbroje, munice a k tomu má nekvalitní výstroj. Stačí se podívat na obrněné transportéry Pandur. Před třemi lety do sebe ťukly a zkroutily se jako plechovky. Po třech letech nejsou opravené, protože korby se musí udělat nové a nemá je kdo vyrobit! Nepamatuji, že by po havárii starých BVP (bojové vozidlo pěchoty), nebo OT-64 se musela měnit celá pancéřová korba! Prakticky jsou zrušeny všechny muniční sklady, protože je nemá kdo hlídat. Nehledě k tomu, že rozkradení mobilizačních zásob ČSLA (Československé lidové armády) byl pro naše vládnoucí elity lukrativní byznys.

Příkladem je Islámský stát (IS), který používal starou jednoduchou výzbroj a výstroj. Dokázal vzdorovat NATO a USA celé roky. Když začal ohrožovat ruské základny v Sýrii, donutil k zásahu samotné Rusko. Zajímavé je, že po angažovanosti ruské armády začalo NATO vyhrávat, ale IS není dodnes zlikvidován. Naše elity ignorují, že bída ve světě je zdrojem současných válečných konfliktů a vzniku teroristických organizací a teroristů.

Poučením pro ČR je, že bychom potřebovali „starou“ ČSLA i s její „zastaralou“ výzbrojí, abychom se mohli bránit proti skutečné vnější hrozbě. Měli jsme ve výzbroji tisíce obrněných vozidel, tanků a letadel. K tomu každý pluk měl svůj muniční sklad, kde byly uloženy mobilizační zásoby! K tomu tisíce automobilů, které jsme vyměnili za Tatry 810 s elektronicky řízenými motory Renault, aby splňovaly normu EURO, které se při elektromagnetickém impulsu zastaví.

Máme pouze 2 400 vojáků, kteří jsou schopni bojovat se zbraní. K tomu jeden dělostřelecký pluk s 200 vojáky. Ze 14 letounů Gripenů jich létá jen 10. Ubohost této profesionální armády doplňuje jeden tankový prapor s 31 tanky. Na tohle dáváme 60 miliard Kč. Z toho vyplývá, že nás jeden bojovník, který nebojuje za zájmy ČR, stojí ročně skoro 25 miliónů Kč!

Uniformovaní úředníci na ministerstvu obrany plní další požadavek aliance, která nařídila koupit 210 kusů BVP západní provenience a to za stejnou cenu, za kterou koupí Indie 464 moderních ruských tanků T-90MS! Tomu se říká lukrativní obchod. Je rozdíl koupit 210 plechovek typu Pandur, i když pásových anebo 464 nejmodernějších tanků světa! A k tomu uniformovaní úředníci, mnozí jsou absolventi škol ČSLA a válečné školy v Moskvě, si poručili, že se musí vejít do předražených španělských letadel CASA.

Kladu otázku, zda si taková fakta uvědomují naši vládní představitelé? Nebo si říkají, že až přijde nebezpečí, emigrujeme k našim „přátelům“?

Budoucnost není optimistická. Nedokážeme si zvolit strany, které nás budou hájit. Ale ty, co jsou v současném parlamentu, to rozhodně nejsou!                                                     

Ivo Vlk, Mělník