Komentář: Vláda nacionalistů = spokojení obyvatelé 2

Img_20150513_124239 20. března 2017 Před bezmála dvěma lety jsem napsal článek, jak si po roce vedení Banskobystrického samosprávného kraje (BBSK) vede ĽS Naše Slovensko pod vedením župana (hejtmana) Mariana Kotleby. Nyní to jsou již tři roky od začátku změny ve vedení BBSK, tak proto ta dvojka v nadpisu.

V kraji se toho za poslední uplynulé dva roky mnoho změnilo. Co se ale nezměnilo, je hluboká nenávist a zloba bývalých vládních krajských zastupitelů, hájících barvy parlamentních stran. Doložím to na zdánlivé maličkosti. Stejně jako kraje u nás, tak i na Slovensku kraje vydávají svůj zpravodaj, který distribuují zdarma do schránek. Předchozí župan měl na krajské noviny rozpočet 200 tisíc eur, ale Marianu Kotlebovi zastupitelé na návrh klubu SMER a KDH na noviny neschválili ani euro. Proto letošní lednové číslo krajských novin vyšlo za prostředky sympatizantů ĽS Naše Slovensko. Inu, pravda o vzorném hospodaření župana Kotleby bolí, ale neumlčíte jí. „Smeráci“ a spol. by ze svého nedali ani cent pro veřejnost a tím je „kotlebovci“ převezli. Všichni v kraji se dozvěděli, kdo zadržuje pravdivé informace.

BBSK je „díky“ Marianu Kotlebovi v klatbě. Již po druhé předseda slovenské vlády Fico na pracovním setkání s předsedy samosprávných krajů pozval všechny župany kromě Mariana Kotleby! Setkání se týkalo reformy středního školství v kompetenci samosprávných krajů. Přitom reformu, o které Fico jen mluví, se snaží župan Kotleba realizovat již tři roky, ale jeho snahy jsou mařeny hlasováním poslanců za SMER a KDH. Právě tento problém chtěl Marian Kotleba s premiérem prodiskutovat, ale Fico upřednostňuje politikaření před skutečným a potřebným řešením.

Fanatická nenávist zástupců slovenské parlamentní bandy jde tak daleko, že neváhají torpédovat i takovou akci, jako je dárcovství krve. Neschválili na ni jediné euro. Proto opět ĽS Naše Slovensko a její sympatizanti zorganizovali sami 12. ročník akce „Kvapka krve predsedu BBSK“. Akce byla zorganizovaná ve spolupráci s Červeným křížem a Národní transfúzní stanicí. Akce měla ohromný úspěch, přišlo 57 dárců krve, z to 17 prvodárců a kulturní program na náměstí moderoval zpěvák národních písní Ondrej Ďurica, sám dobrovolný dárce krve. O tom tzv. veřejnoprávní televize mlčí. Všichni tito pánové, kteří zmařili pro úzké stranické zájmy takovou potřebnou akci, by se měli hluboce stydět a bát se hněvu obyvatelstva. O to bude krutější vaše porážka!

Marian Kotleba převzal BBSK po svých předchůdcích ze strany SMER velmi zadlužený. Dluh kraje vůči bankám byl na začátku roku 2014 více než 56 milionů eur a neuhrazené závazky a faktury vůči třetím stranám činily dalších 15 milionů eur. To znamená, že předcházející předsedové kraje zadlužili kraj 71 miliony eur. Jen roční splátka činila 7,5 milionů eur, za což by se dalo zrekonstruovat 75 km silnic. Nepřekvapí, že všichni byli ze strany SMER... Od nástupu Mariana Kotleby do funkce předsedy kraje se krajský dluh snížil o více než 16 milionů eur. A na úrocích se ušetřilo skoro čtvrt milionu eur.

Hospodaření kraje skončilo v roce 2015 s účetním přebytkem 10 milionů eur, proto mohly být v roce 2016 tyto prostředky použity na investice a zlepšení kvality života obyvatel kraje. Navýšení rozpočtu na rekonstrukci silnic o 6,9 milionů eur, tvorba rezervního fondu o 976 tisíc eur, navýšení školského rozpočtu o 896 tisíc eur, navýšení rozpočtu v sociálních službách o 522 tisíc eur a navýšení kulturního rozpočtu o 520 tisíc eur.

BBSK pod vedením ĽS Naše Slovensko dokonce platí pokuty za „smeráky“, protože bývalé vedení kraje nakupovalo posypovou sůl velmi pochybným způsobem, sůl byla velmi předražená, čemuž učinil přítrž až nový předseda kraje Kotleba. Neudiví, že jednatel firmy, se kterou „rádi“ obchodovali Kotlebovi předchůdci, byl odsouzený za korupci. Nicméně kraj musel za nezákonný nákup zaplatit pokutu 142 tisíc euro, i když nic nezavinil a vina padá na předcházející vedení.

Není to bohužel jediná pokuta, kterou BBSK dostal za hospodaření minulého vedení. Projekt rekonstrukce pohraničního mostu Peťov - Pösténypuszta, kdy veřejná zakázka byla realizována na podzim roku 2013, tedy na konci funkčního období bývalého župana. V této době byla veřejná zakázka schválená jako bezchybná a peníze se rychle utratily. Po změně vedení a nástupu Mariana Kotleby do funkce předsedy BBSK přišla jiná kontrola, která vydala závěr, že veřejná zakázka vysoutěžená za minulého vedení byla netransparentní, ale pokutu ve výši 484 tisíc eur musí místo Maňky (bývalý župan) zaplatit Kotleba!

Co se dá ale vyzdvihnout, že se ĽS Naše Slovensko opravdu povedlo, tak je to rekonstrukce silnic. Za krajské peníze se opravilo za rok 2016 rekordních 90 kilometrů silnic. Investovala se částka ve výši 9,6 milionů eur. Díky osobní angažovanosti nejvyššího vedení BBSK se podařilo zavést reformy do procesu veřejných zakázek a tím dosáhnout nevídaných úspor. Vše spočívalo v aktualizaci metodiky výpočtu předběžných cen rekonstrukcí, sloučení úseků silnic do větších souvislých oblastí a v prostorové a časové synchronizaci jednotlivých pracovních etap. Jelikož se dělala důsledná kontrola, a tím se eliminovaly korupční tlaky a pokusy o kartelové dohody ze strany stavebních firem, tak vysoutěžené ceny za rekonstrukci silnic klesly proti vysoutěženému nacenění z 9,6 milionů eur na 6,78 milionů eur. Transparentním jednáním ušetřila ĽS Naše Slovensko všem obyvatelům kraje 2,9 milionů eur! BBSK si moc dobře uvědomuje, jak je důležitá kvalitní silniční infrastruktura zvláště v oblastech s velkou nezaměstnaností. O výstavbu dálnic a silnic 1. třídy se stará ministerstvo dopravy a silnice 2. a 3. třídy má v kompetenci kraj. Místo výstavby silnic v těch nejchudších regionech vláda staví dálnice v okolí Bratislavy.

V sociální oblasti kupříkladu ĽS Naše Slovensko zcela zprůhlednilo pořadníky do krajských domovů důchodců, aby se eliminovalo úplatkářské upřednostňování vybraných uchazečů. Předseda BBSK Marian Kotleba ani jednou nevyužil svůj vliv na přednostní umístění. Na webových stránkách kraje je umístěn pořadník čekatelů a každý může sledovat, jak se jeho žádost postupně posouvá. Se stářím se nekšeftuje!

Na obnovu kulturních památek se investovalo 130 tisíc eur do 24 projektů. Z iniciativy Mariana Kotleby byl na to vytvořen grantový fond. Kupříkladu se pomáhá těmito penězi zachránit opevněný kláštěr Bzovík, což je nejstarší premonstránský klášter na Slovensku. Jsou to ale i cyklostezky, naučné stezky, renovace historických zbraní a další.

Co říci závěrem? Myslím si, že přesně to vystihnou slova Ing. Mgr. Mariana Kotleby, předsedy BSSK: „Ptáte se, jak je to možné? Odkud máme všechny potřebné peníze? Jednoduše nekrademe. A tam kde se nekrade, peníze jsou. Jenže ostatní o zastavení rozkrádání jen mluví, my to už tři roky realizujeme v praxi“.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS