KOMENTÁŘ: Vládní boj proti svobodným informacím

Dsss 16. února 2023 Jejích vláda (vláda ČR) je od své instalace posedlá jednou věcí. Všichni víme, že to není zlepšování ekonomické a sociální situace republiky. Jsou to tzv. dezinformace a vládní boj proti nim. Minulý režim měl třídního nepřítele a tenhle demoliberální má zase dezinformace. 

Pro vládnoucí režim je to výhodné, případné neúspěchy či vědomé protiobčanské sviňárny se mohou svést na dezinformační weby. A tento boj „pro dobro lidí" je většinou záminkou k budoucímu utažení šroubů v rámci celospolečenského života. Dochází k okleštění základních občanských svobod, většímu dohledu nad informacemi a jejich omezení. V neposlední řadě se také přistupuje k přísnějším trestům pro ty, kdož „nepochopili nutnost současného vývoje a ve spojení s nepřátelskými zahraničními mocnostmi usilují o destabilizaci společnosti a narušení klidného života všech vrstev obyvatelstva".

Speciální operace na Ukrajině jen zesílila boj pražské vlády s tzv. dezinformacemi. Na základě udání kohosi nestátního nařídila vypnout několik tzv. dezinformačních webů. Lidé přestávají mít možnost svobodně uvažovat na základě získaných informací. Místo vlastního rozumu, který je schopen vytřídit jednotlivé protichůdné informace k získání vlastního názoru, je občanům vnucován názor, který kopíruje vládní stanoviska, jenž jsou hlásána zkorumpovanými a fanatickými novináři. Vše je zastřešeno ministrem vnitra, předsedou STANcamorry, který své argumenty podpírá silou pendreků a v budoucnu účelově přijatých paragrafů.

Zvolením soudruha prezidenta Petra „NATO" Pavla získala pražská vláda důležitého spojence. Však se soudruh prezident nechal slyšet, že při nejbližší příležitosti povýší do generálské hodnosti šéfa BIS Koudelku. Právě BIS se za současného stavu stane důležitým vládním nástrojem boje proti opozici. Ale parlamentní opozice se bát nemusí. Tažení se chystá proti opozici skutečné, národní, která je sdružena ve spolcích, organizacích, politických stranách anebo proti jednotlivcům. Vše se bude dít pod všeobjímajícím pláštíkem „všeobecného dobra".

Bude docházet k postupnému „pozápadňování" společnosti. Všichni to vidíme v západních státech EU, kdy je obyvatelům vnucován ten jediný a správný názor, za jehož porušení jsou tresty. Jestliže je někde situace bezčasí, šedivosti a míry strachu vyjádřit svůj názor, tak je to Západ. V úvodu jsem psal "jejich vláda". Ano, tohle není naše vláda, toto jsou úředníci instalovaní EU a NATO.

Ještě je čas zachránit naší svobodu, právo na názor a informace. Stůjme pevně ve svých názorech, nebojme se je vyjadřovat. ONI se bojí odvahy, protože to jsou zbabělci, schovávající se za své pány. ONI spoléhají na udavače, presstituty, politickou policii a direktivy EU. Každodenní opoziční prací, to jest přesvědčováním „spících" spoluobčanů, že i oni jsou v ohrožení, i když poctivě chodí do práce a „do politiky se nepletou", získávat je na svou stranu. Využít každou zákonnou možnost vystoupit proti vládě a jejím přisluhovačům.  

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS