KOMENTÁŘ: Za všechno mohou… (zde doplňte podle potřeby)

Ne-rouska 16. září 2021 Covidová pandemie, ať už si o jejím vzniku a původu myslíme cokoliv, způsobila nejenom změny ekonomické, sociální a zdravotní. Způsobila i změny politické, když se stala tématem nadcházejících říjnových parlamentních voleb, a také se potvrdila staletá pravda, že když je vládnoucí garnitura v obtížích, tak je nutno „předhodit“ davu, poddaným, občanům či voličům viníka. Nyní je výběr větší než ve středověku, protože dnes si může vláda vybírat z mnoha kategorií.

Však jsme to viděli na začátku covidové hysterie roku 2020, kdy viníky nákazy byli ti, kdož se vraceli z lyžování v Itálii. Když se cestování omezilo, tak se našla další vhodná skupina, na kterou můžeme vše hodit. Pendleři. Sdělovací prostředky to slovo – pendleři - vyslovovaly s takovým tónem, že člověk mohl nabýti dojmu, že se jedná přinejmenším o drogové dealery. Přitom to jsou lidé, kteří poctivě a pilně pracují, ale v zahraničí.

V letošním roce už od května vláda bubnuje na bubínek hysterie a paniky, že čtvrtá vlna přijde po prázdninách a bylo to říkáno s takovou   přesvědčivostí, že kdyby čtvrtá vlna nepřišla, tak jsou mnozí ze spoluobčanů schopni obvinit vládu z neplnění slibů… Viník čtvrté vlny je již znám a odhalen. Jsou jimi všichni ti, kdo vyjeli do zahraničí, a to nejlépe k moři. Ale pozor, zde vláda dokonce hlavního viníka sofistikovaně oddělila od ostatních dovolenkářů. Největší díl viny nesou ti, kteří se vracející od chorvatských pláží.

Takhle to vypadá úsměvně, ale po zamyšlení přijdeme na to, že se zde rozehrává nebezpečná hra. Hra na postupné rozdělení národa a hra na strunu závisti a sociální nenávisti. Ano, z národa se oddělují určité kategorie obyvatel a staví se proti většině, která se zabývá „předhozenou kořistí“ a nevnímá skutečné nebezpečí západního větru, který nám sem přináší migraci, zelené šílenství, sdílený majetek, gender pitomosti a liberální demokracii… Nejlépe se přece vládne rozdělenému národu. Z bruselské centrály vane vítr sociální a majetkové rovnosti, tak se zde proti sobě staví občané pracující v zahraničí a ti, kdo pracují doma za menší plat. Dovolenkáři od moře se staví proti těm, kdo třeba na cestování nemají. Takže covid agenda má spoustu stránek, jejichž platnost je rozdělena do budoucích let. Zde souvisí všechno se vším a nic se neděje náhodně.

Ti, kdo varují před omezováním svobod občanů a covidovou segregací, se stávají největšími nepřáteli v probíhající volební kampani. Nejhorší na tom všem je, že na postupné omezovaní svobod, utahování šroubů a občasné svištění biče si lidé lehce přivyknou. Jak poslušně všichni nosí „náhubky“ už jeden a tři čtvrtě roku, a vůbec jim nedochází, že to jsou vlastně jejich zalepená ústa, aby nemohli říkat svobodně své názory. Proto v říjnových volbách hlasujte pro ty, kteří o omezování svobod pouze nemluví, ale svými činy a skutky každodenně dokazují, že obrana svobod a skutečné demokracie je jim vlastní. Jestliže chcete, aby se od října obnovil skutečný život, na jaký jsme byli zvyklí před březnem 2020, hlasujte pro Volný blok s podporou DSSS! Vlastenci volí číslo 3.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS