KOMENTÁŘ: Zázračné prozření Ústavního soudu

Dsss2 9. února 2021 Celých třicet let nás naši vládnoucí politici krmí tzv. třemi pilíři moci (moc zákonodárná, výkonná a soudní), aby mohla existovat liberální demokracie. Chci zde ukázat, že soudci celou dobu rozhodují dle politických zadání. Nezávislost soudců je pouhou chimérou a v ČR vládne pouze „soudcokracie“, která slouží vládnoucí parlamentní třídě.

Už před dvaceti lety mě vadila úprava volebního zákona, která vzešla z „opoziční smlouvy“ mezi ČSSD a ODS. Iniciací byla ztráta jejich většiny v Senátu. Naši volení zástupci pro upevnění své moci začali jednat. Prosadili státoprávní uspořádání na 14 krajů místo 8 stejně velkých krajů, které jsme zdědili po rozpadu Československa. Toto přivítali parlamentní politické strany, protože se navýšil počet hejtmanů a dalších úředníků placených z fiskálního rozpočtu.

K tomu přidali D´Hondtovu metodu, která s malými kraji (tj. dle EU pouhými okresy) povýšila volební systém na de facto většinový, který si pojistili 5 % klauzulí volebních hlasů pro vstup do Sněmovny. Když vládu v ČR dovedli tak daleko, že i tento systém jim nezachrání jejich koryta, najednou jim vadí i tato směsice protiústavních opatření. Najednou to, co provedli před dvaceti roky, je dnes dle našich zástupců protiústavní. DSSS celou dobu říkala to, co dnes naši volení šašci potvrdili. Celou dobu nás ale nálepkovali od extrémistů až po teroristy, aby se útlocitní a nemyslící voliči od nás odvrátili.

Nebudu zde probírat podrobně, jak takový přepočet hlasů probíhá, ale uvedu pouze několik důsledků. Tento volební systém má více proměnných. Nejdůležitější je velikost volebního obvodu. Menší kraje, jako Karlovarský kraj či Liberecký kraj, jsou tak malé, že mohou delegovat pouze 5 mandátů! Zde nelze rozdělit mandáty mezi 9 stran, které jsou dnes ve Sněmovně. Přitom jim celou dobu nevadilo, že vlastně poškozují své vlastní lidi. Druhá proměnná je samotná D´Hondtova formule, kde se vypočítává minimální počet odevzdaných hlasů na jeden mandát. Dalším omezením je uzavírací klausule a počet tzv. skrutinií. Závěrem je, že tento systém upravuje výsledky voleb s vysokou úměrností na tvrdě většinový. Jak je možné, že současná podoba volebního zákona je nyní protiústavní a proč Ústavní soud nekonal dříve svou povinnost? Mám za to, že Ústavní soud měl odložit jakýkoliv rozsudek až do začátku roku 2022 s odůvodněním, že volby byly vyhlášeny a nelze pravidla měnit v průběhu vyhlášení voleb!

Předpokládám, že se obě parlamentní komory následně neshodnou. Jelikož naši zvolení zástupci hájí svoje soukromé zájmy, nepřipustí jeden celostátní volební obvod, protože by se současný volební systém změnil na skutečně poměrný. Měly by možnost dostat se do Sněmovny i mimoparlamentní strany.

V každém případě se nechala uzavírací 5 % klauzule! Tím dostanou více mandátů Piráti, kteří se netají tím, že provedou svůj „státní převrat“. Je zde několik dalších řešení, ale jedno horší než druhé. V každém případě naši vládnoucí udělají vše, aby se ještě udrželi u koryt. Bez ohledu na hrozbu svého zničení nastupujícím islamismem, kterému umetají cestu v čele s Piráty.

Ivo Vlk