KOMENTÁŘ: Znárodňování přichází z Berlína

Dsss 18. prosince 2022 Z Berlína nyní přišla zpráva, z které by měli zpozornit i obyvatelé domácí kotliny. Expertní komise při berlínském Senátu (obdoba zemské vlády) potvrdila, že nic nebrání tomu, aby se zrealizoval výsledek referenda, které rozhodlo, že se znárodní (v Německu se používá výraz zespolečenštění) 250 tisíc bytových jednotek, vlastněných největšími berlínskými pronajímateli. Komise povolila městu Berlínu kompenzovat vlastníky bytů, ale částky neodpovídají jejich tržní hodnotě, takže je pravděpodobné, že odhadovaná částka kompenzací 29 až 36 miliard euro se bude snižovat. Za znárodňovací iniciativou stojí strana Levice a Zelení, a souhlasí s ní přes polovinu Berlíňanů. To jen dokazuje, že v největší sousední zemi se pomalu a jistě dostává k moci neomarxismus.

Mnozí řeknou, budiž, vždyť se bere těm, kdož vlastní minimálně 3000 bytových jednotek, tak co by se nás to týkalo. Občánku pozor, velký pozor! Všechno, co přichází ze Západu a na Západě vzniká, tak je vždy postupné a salámovou metodou se pomalu blíží ke svému cíli. Všichni to známe s omezováním základních občanských svobod v době covidu, kdy systém zkoušel, kam až může zajít, a na co si občanstvo zvykne. Uvědomme si, že dnes se znárodňuje těm velkým a zítra to může postihnout ty menší. I u nás piráti vedli debatu o tom, že by se zdanily tzv. spekulativní byty, což by v praxi znamenalo, že by se potrestali ti, kdož si svojí prací vydělali tolik, že peníze investovali do vlastnictví kupříkladu jednoho bytu. 

Což mě připomíná jednu rodinnou historku, kterou mi vyprávěl můj táta, vyrůstající v Chodově u Prahy (dnes součást Prahy 11), kde měli souseda, nějakého ševce jménem Kloc. Pan Kloc měl jeden verpánek, dratev a vykořisťoval sám sebe. Po válce se převelice radoval, když znárodnili Baťu, a tím že mu odpadne konkurence. Jenže uběhly tři roky, přišel Vítězný Únor, a pana Kloce rodina odřezávala od futra, neb se dozvěděl, že bude znárodněn a že přejde pod komunál. Takže když se dnes "bere Baťovi", tak to neznamená, že se zítra nebude brát tobě.

Kdo mává rukou, že on byt či byty navíc nemá, takže se bát nemusí, měl by si uvědomit, že má třeba auto, chatu či třípokojový byt, a to jsou věci, pro které mají neomarxisté kouzelné sousloví: sdílená ekonomika. Máš autíčko? Máš pokojík v bytě navíc? Tak se rozdělíš. Nechceš? Tak to budeš mít v zákoně. Už i my u nás pociťujeme první závany západního povětří, kdy je nám diktováno ve jménu ušlechtilého cíle (Sláva Ukrajině), na kolik stupňů si máme zatopit, kolikrát se máme sprchovat a že se máme podělit o cokoli. 

Všechny tyto zmíněné kroky, ať ty berlínské či z domácí marxistické kuchyně, pošlapávají základní právo, které i my máme v ústavě - nedotknutelnost soukromého vlastnictví. V listopadu 1989 se přece začaly napravovat křivdy minulého režimu, který majetky bral. Jenže dnes se přece neznárodňuje, dnes se zespolečenšťuje, zítra se občan nebude trestat "nadměrnými metry", ale bude "sdílet byt s potřebnými". 

Je příznačné, že zprávu z Berlína nevysílala tzv. Česká televize, ale zprávu přinesl anarchistický server, který se zalykal radostí a s velkým zadostiučiněním. Kdyby tento zákon nevzešel z Berlína, ale kupříkladu z Maďarska, tak by se lžiredaktoři v ČT předháněli v odsudcích a bonzovali by do Bruselu... 

Mějme na paměti, že co nám včera připadalo jako sci-fi, tak dnes se stává skutečností, a to jen proto, že jsme zůstali neteční, brali jsme to na lehkou váhu a připadalo nám nemožné, že by se to mohlo stát. Pamatujme na covidová opatření, kde se jménem Něco cvičilo s celým národem a ekonomikou. Co nezvládl covid, tak v tom pokračuje válka na Ukrajině. Důvod se vždy najde. Jistě mají v rukávu další záminku ke sešněrování společnosti a jejímu plnému ovládnutí.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS