Kongres APF v Brně: Evropa se musí stát pevností

20. listopadu 2017 Dne 18. listopadu 2017 se uskutečnil v Brně kongres Aliance pro mír a svobodu (APF) za účasti členů vedení APF a mnoha dalších zahraničních hostů. Tématem kongresu byla budoucnost Evropy, úloha nacionalistických stran v dnešní době a řešení imigrantského vpádu na náš kontinent.

Na 80 účastníků si úvodem vyslechlo projev Saschi Rossmüllera, člena vedení  Národně demokratické strany Německa (NPD), který se věnoval současnému stavu svobody v Evropě, kdy prohlásil: „Musíme vzít osud do svých rukou. Tam, kde vládne cizí rozhodnutí, nevládne svoboda.“ Věnoval se též rozpínavosti islámu, kdy za potlesku posluchačů řekl: „Evropa zažila renesanci a osvícení, tak se nevrátí do doby kamenné. Naše ženy jsou příliš krásné na to, aby se schovávali pod burku“. Řečník Rossmüller ve svém příspěvku zmínil i to, že v dnešní turbulentní době je to nadnárodní kapitál, jenž stojí za současným stavem. „Kapitál musí sloužit práci a ne aby práce sloužila kapitálu“, uvedl.

Hostem kongresu byl i chorvatský univerzitní profesor Tomislav Sunič, který ve své přednášce hovořil o úloze nacionalismu v dnešní době. Podle něj jsou všechny evropské dějiny historií občanských válek a nyní máme konečně společnou šanci, paradoxně kvůli přílivu afro-asijských imigrantů, formovat naší bílou a evropskou identitu. Problém současné Evropy, která je řízena konzumem, je, „že ochranní patroni v dnešní Evropě už nejsou svatí, jako svatý Jiří, svatý Michael anebo svatý Isidor. Patrony se stali spíše fotbalisté, hollywoodské hvězdy anebo spekulanti Evropské centrální banky“, prohlásil profesor Sunič.

Na profesora Suniče navázal viceprezident APF Nick Griffin, který se také věnoval úpadku evropských tradičních hodnot, protože „zatímco si masy užívají McDonald a fotbalové zápasy, nacionalisté se rozhodli je probudit“, řekl. „Státy V4 jsou připraveni stát se záchranou Evropy, odkud se bude vést boj a odboj. Budoucí Evropa se nachází právě zde. Děti jsou zde v bezpečí a jejich děti osvobodí Evropu“, nastínil Griffin případný budoucí vývoj v Evropě. Dále vyjádřil názor, že západní liberální Evropa bude zničena, protože jen do Německa přišlo na 2 miliony migrantů ve vojenském věku, do Velké Británie jich přišlo na půl milionu, přitom tamní armáda má ve zbrani 40 tisíc mužů.

23758097_1439717459478072_1279355414_n

Rumunské nacionalisty reprezentoval Christi Dumitru ze strany Nuova Draepta, který vyjádřil vizi konfederované Evropy samostatných států, protože dnes byl diktát Moskvy nahrazen diktátem Bruselu. Odmítl tzv. spojené státy evropské, protože tento superstát by jen prohloubil současnou krizi – uprchlíci, úpadek tradiční rodiny apod.

Předseda DSSS a člen vedení APF Tomáš Vandas hovořil také o imigrační krizi, když posluchačům řekl: "Imigrační vlnu je potřeba řešit rázně, nikoliv přešlapovat na místě. Je nutné skončit s humanistickou politikou vlídné tváře. Uprchlíci musí přestat mít pocit, že je evropské země přijmou a postarají se o ně. Ne! Musíme se především postarat o vlastní občany a zajistit jim bezpečí“. Věnoval se také postupnému oklešťování svobody, protože „ dnes jsme totiž dospěli do takového stadia, že svoboda postupně mizí. Neustálé nařizování, šmírování, příkazy, pokuty, sankce. Tak se dnes stát chová vůči občanům: nová totalita, která je svým jednáním horší, než byla ta předchozí, o které se nyní můžeme vyjadřovat, jako o velmi mírné“, prohlásil.

Místopředseda Ľudové strany Naše Slovensko (LSNS) a poslanec slovenského parlamentu Martin Beluský se v projevu věnoval celkové politické situaci na Slovensku, ve kterém se vládní politická reprezentace stále více přiklání k Bruselu a útočí na skutečné nacionalisty. Slovenští nacionalisté chtějí, aby stát podporoval vlastní lidi a ne uprchlíky.

Prezident APF Roberto Fiore se ve své přednášce věnoval východní Evropě, protože ta se začíná měnit. „je to blok, který stojí proti Bruselu“ a pokračoval: „Střední Evropa je středobodem politického dění a musí ukázat ostatním, že nacionální revoluce je možná. Jsou tři síly, které zachrání Evropu. Za prvé je to vláda, která chrání lid a podporuje jeho vzdělání. Za druhé církev, ve které kněžstvo káže věřícím a podporuje je v tom mít děti. Za třetí to je nacionální hnutí, které nebude jen vyjmenovávat negativa, ale bude mít také plán restartu, jak navrátit národu populaci. (…) Naše bohatství je v zemědělství, ne v bankách. Rodina je jen jedna – otec, matka a děti“. Závěrem svého projevu uvedl: „Stojíme za křesťanstvím, i když nemusíme věřit. Islám můžeme jedině porazit tak, že mu odpovíme křesťanstvím. APF a DSSS stojí na barikádě, nestojí tam sami, jsou tam s námi naši předci a národní hrdinové“.

O přestávkách a po skončení oficiální části ještě účastníci s přednášejícími dlouho neformálně diskutovali a vyměňovali si názory na současnou situaci.

Kongres byl ukončen hudebním vystoupením zpěváka Karlose.

Brněnské setkání ukázalo sílu současného evropského nacionálního hnutí, které zanedlouho promluví do budoucího evropského vývoje.

Tiskové centrum DSSS