Kongres APF: Populismus je předvoj nacionalismu!

Kongres APF20. prosince 2016 Ve dnech 16. a 17. prosince se konal v belgickém hlavním městě Bruselu kongres celoevropské strany Aliance pro mír a svobodu (APF), jíž je Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) členem. Hlavním cílem kongresu bylo ohlédnutí se za uplynulým rokem, zhodnocení událostí, které v něm proběhly, ale i volba členů vedení. Kongresu se zúčastnila i delegace DSSS pod vedením předsedy strany Tomáše Vandase, výkonného místopředsedy Jiřího Štěpánka, místopředsedy Erika Lamprechta a předsedy Dělnické mládeže Hynka Rinta.

V první den jednání proběhlo zasedání Výkonné rady APF, jejíž členem je i předseda strany Vandas. Tématem byla činnost APF za uplynulý rok a také diskuse o nadcházejícím kongresu APF. Předjednání jednotlivých bodů kongresu a zabezpečení jeho konání, protože místní policejní úřady dostaly upozornění o možnosti útoku tzv. pokrokové mládeže (feťáků, asociálních živlů a blouznivých liberálů, známých i v Belgii pod názvem Antifa). Sídlo APF se stalo v krátkém časovém sledu cílem útoků těchto levicových výtržníků, ale všichni přítomní rozhodně odmítli možnost neuskutečnění kongresu. „Jsme to my, kdo se nebojí, jsme to my, kdo má pravdu,“ shodli se účastníci jednání.

Druhý den kongresu začal úvodním projevem prezidenta APF Roberta Fioreho, který s uspokojením zhodnotil značné rozšíření vztahů směrem na východ, především se zeměmi jako Rumunsko či Bělorusko. Zdůraznil geopolitický význam východních zemí. V celosvětovém politickém obrazu si povšiml posunutí politického myšlení nacionálním směrem a pronikání nacionalistických myšlenek do populistických stran.

Generální tajemník Stefan Jacobsson zhodnotil končící rok s ohledem na činnost APF jako rok zlepšení spolupráce členských stran osmi různých národů. Ačkoli APF byla původně zamýšlena jako zastřešující organizace evropských vlasteneckých stran, začala posléze nabírat i individuální členy, kterých je 200 ze 17 různých zemí.

Dalším bodem kongresu bylo přivítání nového člena, kterým je Ľudová strana Naše Slovensko, kterou ve výkonné radě APF bude zastupovat Martin Beluský, místopředseda ĽS Naše Slovensko. Slovenskou delegaci na kongresu ještě tvořil Stanislav Drobný, poslanec slovenského parlamentu, kde zastává funkci místopředsedy parlamentního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

V následné volbě byl jednomyslným hlasováním všech zúčastněných potvrzen ve své funkci člena výkonné rady APF předseda DSSS Tomáš Vandas. 

V další části kongresu vystoupili jednotliví zástupci stran se zdravicemi. Se zdravicí zde kromě slovenských zástupců vystoupili i rumunští představitelé ze strany Noua Dreapta (Nová pravice). Poslanec Evropského parlamentu Udo Voight ve svém projevu zdůraznil, že postupem času se evropské strany naučily spolu velmi dobře kooperovat a ukázkový příklad spolupráce uvedl NPD a DSSS.

Předseda Tomáš Vandas ve svém projevu mj. uvedl: „Jsem velmi rád, že APF je jedním z iniciátorů boje za Evropu národů. Poznal jsem zde velmi mnoho obětavých nacionalistů a i kamarádů. Být zde, být v APF, znamená být součástí naděje na změnu. A to je víc než cokoliv jiného.“

Projev Nicka Griffina, viceprezidenta APF, byl plný revolučních myšlenek. „Když jsem začínal v politice, byl největší nepřítel, proti kterému jsme bojovali, komunismus. Celý ten ‚kolos‘ na východě se nám zdál tak nezdolný, nezničitelný… A pak, během jednoho měsíce, se rozpadl. V říjnu ještě stála v Berlíně zeď a v prosinci už ne.“ Pokračoval o důležitosti šíření revolučních myšlenek, které postupně prosáknou do myšlení lidí i mainstreamu: „Tak, jako by Napoleon nebyl nic bez předchozí politické změny ve Francii, Lenin bez Kerenského či Cromwell bez covenanterů, ani my nezmůžeme nic bez předcházející změny v politickém ovzduší. To, že populisté přebírají náš politický program, to je dobrá zpráva. Populismus je totiž předvojem nacionalismu.“

Kongres APF proběhl v pracovní a přátelské atmosféře, kdy se všichni zúčastnění shodli na tom, že ve své práci musí pokračovat už jen s ohledem na situaci v Evropě. Kongres byl také příležitostí v neformálních debatách poznat své evropské kamarády ve zbrani, poznat jejich místní práci, předat i své vlastní zkušenosti z politické práce a načerpat inspiraci pro domácí politický boj. Kongres APF ukázal, že DSSS pod vedením Tomáše Vandase je významným a váženým členem této mezinárodní organizace, a že strana získává vážnost v kruzích evropských nacionalistických stran.

Tiskový odbor DSSS