Lamprecht (DSSS): Konvička v boji proti Evropě

Ivcrn 1. září 2015 Před nedávnem se ústřední postava iniciativy Islám v ČR nechceme (IvČRN) Martin Konvička nechal slyšet, že se pod hlavičkou jeho dceřiné formace „Blok proti islámu“ hodlá zúčastnit krajských voleb. V době, kdy naše země čelí ataku uprchlických vln, se tedy volba protiislámského hnutí může zdát jako dobrá volba. V málo kterém případě ovšem platí rčení, že zdání klame, jako právě zde.

Problém stran jednoho tématu je zřejmý. IvČRN by důsledně potírala islám. Budiž. Ale co potom? Jak se postaví k národnímu hospodářství? K vývoji školství? Asi nijak. Naproti tomu je Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) ze své nejhlubší podstaty nikoli stranou pouze jednoho tématu, nýbrž je nositelem určité světonázorové konstanty. Naše hlavní zásady „zájmy celku stojí před zájmy osobními“, nebo „sociální politika není nic bez nacionalismu“ se odrážejí v našem přístupu ke všem politickým aspektům správy státu.

Ale zpátky k IvČRN. Přestože nás tedy Konvičkovo hnutí nijak obsahově nenadchlo, neznamená to, že budeme zabedněně přehlížet možnost dosáhnout pozitivních změn alespoň v jedné oblasti našich zájmů. Tak jako vždy v podobných případech jsme ochotni k jakékoli spolupráci s kýmkoli za podmínky, že počin povede ke hmatatelným výsledkům. Ze svého si nikdy neustoupíme ani o píď, ale shodují-li se naše názory v určité oblasti s dalším uskupením, nevidíme rozumný důvod, proč nedat hlavy dohromady.

V souladu s tím jsme před nějakou dobou nabídli iniciativě IvČRN spolupráci. Jak jsme také očekávali, dostalo se nám zamítavé odpovědi. To jsme tedy vzali na vědomí. Dosti naivně jsme předpokládali, že si alespoň dokážeme vzájemně vůči sobě zachovat důstojné mlčení, nemůžeme-li tedy být na jedné lodi, i když plujeme do určité míry ve stejném proudu. Avšak pan Konvička zanedlouho začal pociťovat potřebu hlasitě se vymezit vůči „extremistům z DSSS“, aby jasně a definitivně dokázal, kde stojí. Jestliže se tedy nechal lídr IvČRN slýchávat, co soudí o našem hnutí, pak se necháme tedy slyšet i my. 

Nejprve zacitujme nejopakovanější frázi pana Konvičky o srovnání jeho spolku a DSSS: “IvČRN odmítá islám, protože je nelidský a znamená nesvobodu, zatímco DSSS jej odmítá z etnicko-rasových důvodů“. Rádi to uvedeme na pravou míru. DSSS neodmítá islám, nýbrž jeho řízený dovoz do Evropy, potažmo České republiky. Nebudeme určovat někomu v Arábii, co znamená „nesvoboda“. Do toho nám přeci nic není. 

Zatímco pan Konvička je zaslepený nenávistí ke všemu, co zavání jistým náboženstvím a nejraději by jej vymazal z planety, na druhé straně otevřeně podporuje tzv. neislámské imigranty, ale i teroristickou politiku Izraele (jen proto, že je namířena proti muslimům – Palestincům), anebo homosexuální propagandu. Konvička sám tak jasně dokazuje i těm, komu to dosud nebylo jasné, že stojí ve službách Systému. Toho Systému, jenž vládne ve světě penězi a vlastně stojí za nynější masovou migrací. Konvička zkrátka stojí v řadách sionistického hnutí. I Systém totiž potřebuje křiklouny, kteří odvedou pozornost od skutečných problémů.

My jsme naproti tomu schopni přijmout existenci kteréhokoli náboženství. Problém masové imigrace totiž tkví v komplexních dopadech na evropskou identitu, ne jen v pouhém střetu náboženství. Dokážeme se také objektivně podívat na konflikt mezi Izraelem a Palestinou. Konvička tleská každé raketě letící na Gazu, ale kde stojí právo, ho přitom vůbec nezajímá.

DSSS tedy striktně odmítá masovou a řízenou imigraci do Evropy, ale ne z nenávisti vůči všemu islámskému, nýbrž z obav o zachování podstaty starého kontinentu, z obav o vlastní identitu. Nechceme být svědky islamizace Evropy, ale ne proto, že nenávidíme toto nám cizí náboženství, ale proto že milujeme naši Evropu a naši kulturu. To je to, oč tu běží. Šiřitelé světových konfliktů chtějí zahubit evropského ducha, a lidé jako Konvička jsou jim těmi nejoddanějšími žoldáky.

Erik Lamprecht, místopředseda DSSS