Lamprecht (DSSS): Mocenský zápas o Ukrajinu

Eriklamprecht

18. června 2014 Současné dění na východě Ukrajiny má a bude mít bezpochyby zásadní vliv na mezinárodní politickou situaci. Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) jasně deklaruje svůj vztah k zahraniční politice, a proto se sluší vyjádřit se i k situaci na Ukrajině, která už dlouhé měsíce hýbe zpravodajskými relacemi.

Ve všeobecné rovině jsme toho názoru, že každý národ má právo na sebeurčení v rámci svých historicky podložených geografických hranic. V tomto ohledu jsme zajedno i s dalšími zahraničními národně orientovanými stranami. Národně i sociálně spravedlivou a stabilní Evropu nikdy nevybudujeme s etablovanými stranami (o tom se přesvědčujeme už 25 let), nýbrž zákonitě jen se vzájemně se respektujícími národními strany. To není žádná abstraktní vize, ale zcela konkrétní cíl spolupracujících národních evropských stran, jakými jsou v třeba řecký Zlatý úsvit či německá NPD. U nás je takovou stranou právě DSSS a na Ukrajině jsou reprezentanty tohoto proudu nacionalistická Svoboda, případně i Pravý sektor.

Pokud se tedy pevně stavíme za zachovávání celistvosti historických zemských hranic v Evropě, pak v případě konfliktu „Ukrajina vs. proruští separatisté“ mají naše sympatie domácí Ukrajinci.

Bohužel však má celý konflikt hlubší pozadí i dosah, a je nutné se na něj dívat i z širšího geopolitického hlediska. Území Ukrajiny se stává dělící čarou mezi sférami vlivu Západu a Ruska. A v tomto případě naše sympatie Západ – producent konzumního způsobu života a kulturní dekadence - mít nikdy nemůže. Putinovo Rusko, kde za nitky tahají takřka stejní lidé jako na západním zdánlivém protipólu, pro nás však není žádným ideálem, nýbrž pouze jakousi přijatelnější volbou mezi dvěma molochy. Silné Rusko za současného (ne příliš šťastného) mocenského rozpoložení světa znamená jen jakous takous záruku rovnováhy a stability v chodu světového dění – alespoň nyní.

Zároveň ani tržně-hospodářská budoucnost neleží na kapitalistickém Západě, ale na východních trzích. Stabilní Rusko je tedy také dobrým hospodářským partnerem, ale na Putinovy imperiální snahy se díváme více než přísně.

Naším ideálem je přitom hospodářsky spolupracující svobodná Evropa národních států bez vlivu USA, Izraele i jejich loutkového projektu – Evropské unie. Že to bez Evropské unie jde, ukazuje třeba příklad Švýcarska. Máte snad pocit, že by Švýcarsko bylo nějak izolováno či o něco ochuzeno? Řešením pro Ukrajince může být jedině vymanění se zpod vlivu Západu i Ruska a dát se na stezku vybudování silného suverénního státu. To je ostatně cesta pro každou evropskou zemi včetně České republiky. Takovou cestu dláždí právě naše strana – DSSS.

K vlastní svébytnosti zatím Ukrajina příliš šťastně vykročeno nemá a my na to nemáme přílišný vliv. Zato máme vliv na to, co se děje v naší zemi. Pojďme se vydat nastíněnou cestou k národní suverenitě naší vlasti.

Erik Lamprecht, člen RS DSSS a předseda Dělnické mládeže