Listopad 2021: Uděláme tečku za covidismem?

Dsss2 15. listopadu 2021 Článků, úvah a komentářů k 17. listopadu jsem napsal bezpočet, a vždy jsem tam uváděl, že to, co chtěli, požadovali a za co demonstrovali tehdy v chladných listopadových dnech občané tehdejšího Československa, rozhodně dnes neplatí, a že listopadové ideály byly postupně ukradeny. A dodával jsem rovněž, že doba je taková, že si tyto ideály, tužby a vize musíme bránit a bojovat za ně. A že nám postupně mizí jasně dané svobody a práva občanů republiky. Jenže jsem ještě nevěděl, co se svobodou jednotlivce a celospolečenskou demokracií udělá „covid“. Ono současné zaklínadlo vládnoucích politiků, když chtějí „dočasně“ (naposledy dočasnost trvala 21 let) omezit všeobecná práva kvůli „boji s pandemií“.

Jestliže se něčím minulý režim vyznačoval, tak to bylo pokrytectví ve všech oblastech života. Socialistická ústava deklarovala rovnost všech občanů, ale všichni víme, že občané byli rozděleni do dvou kategorií – stranící a nestraníci. A právě toto rozdělení občanů na dvě kategorie mělo padnout tehdejšími listopadovými událostmi. Ono sice padlo, ale 32 let od Listopadu 1989 jej máme zpět.

Pravdou je, že celá ta tři desetiletí liberálně demokratický režim držel dekorum a nikdy se tak jasně nedeklarovalo, že kdo se přidá na tu správnou stranu, se bude mít dobře. Za minulého režimu jste se nikdy z novin, rozhlasu, televize či z projevů nedozvěděli, že když vstoupíte do KSČ, tak se budete mít lépe s většími výhodami než ti, kdož nevstoupí.

To dnes jsou jiní kabrňáci, oni to ničím neskrývají, tady vám to řeknou rovnou ministři, že když se necháte očkovat, tak na tom budete lépe, než ti, kdo se očkovat nedají. Zatímco „za komunistů“ když jste nebyl v KSČ, tak jste nemohl být vesměs vedoucím či jste podíval nejdál do Drážďan, tak dnes vás mohou za neočkování klidně vyhodit z práce, a ani do těch Drážďan se nepodíváte (ono se vlastně nepodíváte ani do hostince v ulici). Naposledy bylo takto dryáčnicky našim občanům vyhrožováno, aby se přidali na tu „správnou progresívní stranu“, v padesátých letech minulého století. Nechci samozřejmě srovnávat represe v padesátých letech, kdy odpůrci režimu byli popravováni, zavíráni a společensky ničeni, s dnešní dobou, ale ty paralery tady jsou, jen jsou sofistikovanější, ale cíl je stejný – zlomit národ, zastrašit ho a udělat z něj stádo smýkané podle televizního signálu.

Nebojím se říci, že dnešní rozhodnutí dát se očkovat je stejné, jako v roce 1970 vstoupit do strany. Dnes i tehdy se to dělá z důvodu pohodlí, ale i strachu. Minule i dnes se najdou lidé, kteří vstoupili do strany či se očkovali, ale stydí se za to a „drobnými sabotážními činy“ narušují monolit spokojenosti mocných. I dnes se „těm druhým“ vyhrožuje.

Správná vláda má vysvětlovat a ne vyhrožovat. Pak to není vláda, ale junta. A to je právě to, co si musíme v těchto výročních listopadových dnech připomínat. Vrátit moc do rukou občanů, kteří ji budou delegovat na správce věcí veřejných (vládu). Ze sdělovacích prostředků to vypadá, že odpírači očkování jsou exoti ovládaní spikleneckými teoriemi, kteří jsou „loajálním“ občanům k smíchu. Uvědomme si, že očkování proti covidu je jen zástupným problémem, který má zakrýt snahu o ještě pevnější ovládnutí původních evropských národů. Projekt EU se moc nezdařil, tak si musíme vypomoci něčím, co „nesmrdí“ politikou a můžeme to lidem vnutit s tím, že „jde o jejich zdraví“.

Proto si neustále připomínejme a bojujme za to, co jsme si slibovali na mrazivých náměstích v roce 1989. Stále je v této republice dost vlastenců se svým vlastním rozumem a odvahou, kteří se v letošní sváteční středě 17. listopadu 2021 postaví vládě zvůle, strachu a výhrůžek. Postavíme se jím klidně, rozvážně, ale o to pevněji. S námi nehnete, i kdyby se očkovací autobusy, prodejní hygienici a „umělci“ propagující očkování na hlavu postavili. Jde o hodně, protože jestli povolíme dnes, tak zítra sáhnou vakcínou na české a moravské děti a pozítří budeme jíst místo masa červíky a budeme chodit oblečení do ručně utkaných bio kytlicích.

Republika je na rozcestí, kam se přidáš ty, občánku? Na chalupu anebo do ulic? Uděláš tu správnou tečku?

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS