ĽS Naše Slovensko: Za Boha a národ! Práce pro Slováky a vlast je jejich příkazem

Marian Kotleba a Tomáš Vandas 23. října 2016 Za rok budou na Slovensku volby do samosprávných krajů a Marian Kotleba bude obhajovat post župana (hejtmana) a jeho strana bude útočit na posty krajských zastupitelů v ostatních krajích, nejenom v kraji banskobystrickém. Je toho mnoho, co slovenští národovci vykonali na poli krajském, ale i na parlamentní půdě, kde jsou onou příslovečnou štikou v rybníku plném líných a zkorumpovaných kaprů. Rád bych na pár příkladech ukázal, jak to jde, když někde mají nacionalisté slovo a mohou ovlivňovat dění ve vlastní zemi a kraji. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko) pracuje na dvou frontách, aby splnila svůj volební program a sliby dané voličům ve volební kampani.

Velice úspěšně hospodaří ĽS Naše Slovensko v Banskobystrickém kraji, kde na rozdíl od slovenské vlády, která zadlužila zemi o další 2 miliardy eur, hospodařila s přebytkem 10 milionů eur. Kotlebův kraj je jediným krajem, kde se snižuje dluh. Za volební období 2014–2017 poklesl zatím dluh Banskobystrického kraje o 16 milionů eur, zatímco v kraji žilinském stoupl dluh o 3 miliony eur, tak i v kraji prešovském stouplo zadlužení o 11 milionů eur. Peníze, které kraj rozumným způsobem ušetřil, byly použity na opravu krajských silnic, kdy se opravilo rekordních 89 km silnic. Samozřejmě se kraj pouští do dalších rekonstrukcí, protože se peníze nerozkrádají a tím pádem slouží občanům kraje. Ukazuje se, že když se s přehledem hospodaří a nerozkrádá se, tak ani nejsou potřeba tzv. evropské peníze, které stejně v mnoha případech slouží jen k obohacení elitářských skupin.

Co ale vešlo v celostátní známost byly a jsou hlídky kotlebovců ve slovenských vlacích. Program spustil předseda strany Marian Kotleba v dubnu, jako reakci na brutální útok ve vlaku na trati Zvolen – Levice. Ve vlaku „cigánský extremista“ pěstmi napadl a začal škrtit mladou studentku – Slovenku - a to jen proto, že tomuto vládou protěžovanému parazitovi nedala peníze. Policejní složky pachatele zadržely, ale následně propustily, takže svou brutalitu může kdykoliv zopakovat. Od dubna se vykonalo bezmála 300 jízd na tratích Zvolen – Levice – Nové Zámky a Stará Ľubovňa – Poprad – Košice. Právě na těchto tratích byli cestující nejvíce ohrožováni bandami nepřizpůsobivých asociálů (hlavně v době výplat sociálních dávek).

Díky působení těchto „eskader pořádku“ klesla kriminalita v těchto spojích na minimum. Když se ve vagonu objeví hlídkující národovci spolu s průvodčím, tak jako mávnutím kouzelného proutku přítomní cikáni vytahují jízdenky anebo si je rychle zakupují… Je jasné, že tato činnost je kvitována kladně slovenskými občany, kteří se cítí konečně bezpečně. Občanům se to sice líbí, ale nelíbí se to vládnoucí bandě, která usilovně hledá všechny prostředky, jak tyto hlídky zakázat. Zatímco dlouhá léta řádění cikánských gangů vláda přehlížela a nekonala, tak proti vlakovým hlídkám dělá možné i nemožné!

Ve slovenském parlamentu má ĽS Naše Slovensko 14 poslanců, kteří jsou ignorováni a nenáviděni vládními poslanci, a také i poslanci z řad tzv. parlamentní opozice. O to více jsou Kotlebovi poslanci slyšet díky svým návrhům. Jedním z návrhů byl podnět na snížení počtu místopředsedů parlamentu ze 4. na 3. Mají za to, že parlament by měl šetřil od sebe, a ne od lidí. Je jasné, že návrh byl parlamentními stranami smeten, protože pro ně jsou důležité tučné posty, a ne zájem lidu a republiky. Dále podali návrh na snížení poslanců slovenského parlamentu ze 150 na 100, protože tím by se ušetřilo na 14 milionů eur, ale hlavně by parlament pracoval efektivně, což by pocítili občané. Velice zajímavý a potřebný byl návrh, aby bylo dřevo vyhlášeno za strategickou surovinu. Kotlebova strana považuje slovenské dřevo za strategickou surovinu a chce připravit legislativu na omezení živelné těžby a k zastavení nekontrolovatelného vývozu slovenského dřeva.

Poslanci také pilně interpelují ministry, jako třeba ministra životního prostředí, který čelil dotazu poslance Mory, který se ho ptal, jak je možné, že americká těžební společnost může provádět ropné vrty na východním Slovensku v orné půdě bez souhlasu majitele. Poslanec Krupa interpeloval stejného ministra dotazem, proč v obci Kysucký Lieskovec nebyla doposud odstraněná skládka toxického odpadu, který se nachází u zdroje pitné vody, čímž jsou ohrožováni občané, jejichž stížnosti jsou ignorovány. Ministr kultury byl interpelován poslancem Uhríkem, jak je možné, že již dva roky po sobě je ze státních peněz financován Památník SNP sumou 1 milion eur, když platy v muzeu rostou o 19 %.

Nejenom v parlamentu, ale i v ulicích pracují národovci. Dne 30. června se v Bratislavě konal tzv. Duhový pochod, což je panoptikum a karneval duševně narušených exhibicionistů. Ze všech slovenských politických stran to byla jedině ĽS Naše Slovensko, která našla odvahu vyjít do ulic a veřejně se postavit těmto pro národ a mládež zhoubným tendencím. Mnozí poslanci slovenského parlamentu dokonce tento pochod podpořili svojí přímou účastí. To také známe i u nás.

V ulicích slovenských měst a vesnic je dispozici petice požadující referendum o vystoupení Slovenska z Evropské unie. Poslanci ĽS Naše Slovensko, ale i jejich celá strana již dlouhodobě upozorňuje na zničující důsledky členství v EU pro celé Slovensko. Jak se píše v tiskovině strany Naše Slovensko: “Systém hospodářské spolupráce mezi evropskými národy byl původně dobrou myšlenkou. EU se však postupně zvrhla na politický projekt, kterého cílem je zničit křesťanské a morální základy evropských států, tak jako národy samotné. EU otevřeně podporuje homosexuály a transsexuály a mládeži je ukazuje jako vzory. Prosazuje vzájemná manželství těchto zvrhlíků a dává jim děti k výchově. Na straně jedné nás Brusel nutí uznávat za normální to, co bylo vždy úchylkou, na druhé straně chce, abychom odsuzovali tradiční hodnoty, které byly po staletí svaté. Odstraňuje křesťanské symboly, kde se jen dá. Z budovy Evropského parlamentu odstranili poslední křesťanský kříž.“ (…) „EU zlikvidovala především naše zemědělství a potravinářský průmysl. Slovenskou půdu skupují cizinci. Brusel nás přinutil dovážet zahraniční, často podřadné potraviny – každý rok za více než 1 miliardu eur.“

Je pochopitelné, že se zabývají také problémem imigrace, protože také Slovensko je ohroženo těmito hordami. Především hrozí rozmístění 120 tisíc imigrantů a to jen v rámci střední Evropy, o čemž informoval Marian Kotleba při poslední návštěvě ČR v rámci předvolebního mítinku Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). ĽS Naše Slovensko rozhodně odmítá zrušení vízové povinnosti pro Turecko a tzv. Kosovo, do čehož je Slovensko tlačeno bruselskými politiky.

ĽS Naše Slovensko také ostře vystupuje proti NATO, protože „být členem NATO znamená být spojencem vrahů. NATO za poslední roky pod rouškou boje za lidská práva a demokracii rozvrátilo mnohé nezávislé státy“.

Z předcházejících řádků je jasné, že ĽS Naše Slovensko pracuje usilovně na programu obnovy Slovenska po stránce politické, hospodářské a morální. Naplňují své heslo, kterým se řídí při každém svém konání a kroku: Za Boha a národ! Z těchto několika málo konkrétních faktů vysvítá, že se obyvatelům Slovenska a zejména obyvatelům banskobystrického kraje neděje nic hrozného, když skuteční nacionalisté jsou v parlamentu a v čele kraje stojí nacionalista. Ba právě naopak, najednou vidí, že dělat politiku se dá i jinak. Bez korupce, politikaření a poníženosti.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS